Familieiværksætterne

Familieiværksætterne er et tilbud til alle, der skal være forældre for første gang. Et forløb hos Familieiværksætterne er en forberedelse til at blive forældre.
kommende forældre

Begge forældre deltager på et hold sammen med andre forældre, hvor I vil få inspiration til en god start som familie. Mødegangene er en vekslen mellem oplæg med efterfølgende drøftelser og øvelser på holdet. Underviserne er f.eks. advokater, sundhedsplejersker, jordemødre, psykologer, pædagoger og tandplejere.

Forløbet består af 13 mødegange over 1½ år og ligger oftest fra kl. 16.30 til 18.15 på almindelige hverdage.

Vælger I at tage imod tilbuddet om at være med i Familieiværksætterne, er det vigtigt, at I deltager de fleste gange. Det danner nemlig grundlaget for de bedste møder med mulighed for at opbygge et godt netværk. Mange etablerer herigennem mødre-/fædregrupper.

Familieiværksætterne:

Fold alle ud

I tilmelder jer her

Tilmeld jer det FIV-hold, som passer med det område, I er bosiddende i. Holdet starter, når du er i 26. - 30. graviditetsuge. Er I  to deltagere, skal begge registreres ved tilmeldingen i forhold til mailadresse, tlf.nr., fødselsdato m.v.

Vi forbeholder os ret til ændringer, hvorved I vil blive kontaktet.

Cirka 1 uge før start vil I modtage en mail med flere informationer om holdstart.

Spørgsmål vedrørende tilmelding:

Telefon: 21 13 29 10

Mail: Fiv-sundhedsplejen@silkeborg.dk

Tid og sted

Tid og sted:

De 13 gange ligger altid på den ugedag, I har valgt.

Møderne foregår fra kl. 16.30 – 18.15 i Villa Columbus, Vestergade 57, 8600 Silkeborg (det gule hus) - dog er de tre gange med fødselsforberedelse fra kl. 15.00 – 17.00.

Se Villa Columbus i Google Streetview
Villa Columbus

Kørselsvejledning via Google Maps
kørselsvejledning 

Forløbets indhold

Undervisningen foregår i hold af 8 – 10 par, som mødes 14 gange over en periode på halvandet år. Den gennemgående mødeleder er altid en sundhedsplejerske. Hun suppleres af faglige undervisere fra såvel den offentlige som den private sektor. Temaerne er:

  • Fødsels- og forældreforberedelse
  • Hverdagen med barnet og barnets udvikling og trivsel
  • Økonomi og sikring af hinanden
  • Orlov/ børnepasning
  • Forebyggelse af ulykker
  • Kommunikation
  • Kost, motorik, tandsundhed mm.

Hvem kan deltage

For at kunne deltage skal du eller din partner vente jeres første barn og være tidligst og helst i 26. graviditetsuge, men senest i 30. graviditetsuge, når kurset starter.
Kurset er både for kommende fædre og mødre, og vi håber og forventer, at I begge har lyst til at være med. Skal du være alene med dit barn, er du velkommen til at tage en anden med.