Mobning

Det er de voksne, som har ansvaret for at stoppe mobning. Oplever dit barn drilleri eller mobning, så tal med de voksne omkring barnet i skolen eller daginstitutionen.
Glade børn

Mit barn bliver mobbet af nogle andre børn


Selv om de fleste skoler og institutioner har en klar vision om, at mobning ikke må finde sted, kan mobning opstå. Mobning blandt børn skal altid stoppes ved hjælp af de voksne omkring børnene.

Hvis dit barn bliver mobbet i sit dagtilbud eller sin skole, skal du henvende dig til det personale, som har den daglige relation til barnet. Formålet er, at I sammen prøver at få ideer til, hvad personalet kan gøre for at stoppe mobningen – og at det indarbejdes i den daglige pædagogik.   

Mit barn mobber et andet barn


Mobning blandt børn skal altid stoppes ved hjælp af de voksne omkring børnene.

Hvis dit barn deltager i mobning af et andet barn i dets dagtilbud eller skole, skal du henvende dig til det personale, som har den daglige relation til barnet. Formålet er, at I sammen prøver at få ideer til, hvad personale og forældregruppe kan gøre for at ændre den kultur i børnefællesskabet, som skaber grobund for mobning. 

Læs mere om tegn på mobning, forebyggelse og gode råd i situationen:


Flere organisationer beskæftiger sig med mobning – herunder også om, hvordan man som forælder skal håndtere de digitale medier:

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)

Red barnet

Børns vilkår