Når dit barn skal starte i skole eller skifte skole

Her kan du læse om, hvordan du finder den skole, dit barn hører til, hvordan du indskriver dit barn i skolen, hvordan du søger om skolebuskort med mere.
Velkommen 1. a

Distriktsskolen har altid plads til dit barn

Alle husstande i Silkeborg Kommune er tilknyttet en skole, som betegnes som dit barns distriktsskole. Dit barn kan i hele sin undervisningspligtige alder blive optaget på denne skole og kan ligeledes få betalt buskørsel efter gældende regler til denne.

Find din lokale skole

Find ud af hvornår der er første skoledag og de andre feriedage i skolen

Læs mere om:

Fold alle ud

Tilmelding til 0. klasse sker hvert år fra uge 51 til uge 2

Forældre til et barn, der er klar til indskrivning, vil modtage et brev fra distriktsskolen i slutningen af november eller starten af december i den digitale postkasse.

Et barn kan starte i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år og starter senest det år, hvor barnet fylder 7 år.

Du skal melde dit barn ind i skolen på nettet

Du kan skrive jeres barn ind fra enhver computer, der har adgang til internettet.

Linket til den digitale indskrivning finder du øverst til højre i den grønne boks. Linket er aktivt i uge 51-2 hvert år.

Forældre med forældremyndighed kan skrive barnet ind.

Den digitale indskrivning sker via en NemID

Du kan få en gratis NemID via linket nedenfor eller ved personlig henvendelse i Borgerservice på Søvej 1 i Silkeborg. 

www.nemid.nu 

Hjælp til at indmelde dit barn

Skolesekretæren på den lokale skole vil gerne hjælpe, og du kan få hjælp i Borgerservice på Rådhuset, Søvej 1 i Silkeborg. Du kan også gå på det lokale bibliotek, som har computere, du kan bruge.

Frit skolevalg både ved skolestart og skoleskift

Du har mulighed for at vælge en anden skole end distriktsskolen til dit barn både ved skolestart og skoleskift undervejs i skoleforløbet, hvis der er plads på den pågældende skole.

I Silkeborg Kommune optager skolerne elever fra et andet skoledistrikt og andre kommuner til og med 24 elever.

Skolerne optager efter følgende prioritet:

  • Elever med søskende på skolen. 
  • Nærmestboende ansøgere til skolen.

Du ansøger om en anden folkeskole ved skolestart i 0. klasse via den almindelige digitale indskrivning.

Ovenstående regler gælder også ved skoleskift undervejs i skoleforløbet

Du ansøger om at skifte skole undervejs i et skoleforløb ved at kontakt til den pågældende skoles kontor. Skolens personale kan hjælpe dig i processen og herunder oplyse, om der er plads på skolen.

Ønsker du rådgivning om dit barns skoleskift, kan du kontakte skolelederen på den skole, hvor dit barn allerede går.

Du kan ikke få betalt befordring til privatskole eller anden skole end distriktsskolen

Du skal være opmærksom på, at kommunen ikke betaler for kørsel til andre skoler end distriktsskolen.

Børn, der ikke taler dansk

Tilflyttende børn i kommunen, som ikke taler dansk, bliver sammen med sin familie inviteret til et møde i Kompetencecenter for sproglig, social og kulturel integration. På mødet får familien fortalt om det danske skolesystem, og i fællesskab laves der en plan for, hvor barnet skal starte i skole. Det er kompetencecenteret, der træffer den endelig beslutning om, om barnet skal starte i en modtagelsesklasse eller i en almindelig klasse på distriktsskolen.

Kontakt:
Maria Ellehuus Nielsen
Konsulent for tosprogede børn og unge
Tlf.: 0045 21 35 01 24
MariaEllehuus.Nielsen@silkeborg.dk

Find kompetencecentret

Ansøgning om udsættelse af jeres barns skolestart

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barnet fylder 6 år.

Kommunalbestyrelsen (Skolelederen på barnets distriktsskole) kan efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke godkende, at et barns undervisning udsættes ét år, når det er begrundet i barnets udvikling.

Se Folkeskolelovens § 34

Det betyder, at Skolelederen på den lokale skole og forældrene skal være enige om, at en skoleudsættelse er det bedste for barnet. Hvis enten skolelederen ikke kan godkende skoleudsættelsen, eller forældrene ikke vil give samtykke til skoleudsættelsen, så skal barnet starte i skolen på det retmæssige tidspunkt.

Ansøgning om skoleudsættelse sker via den digitale indskrivning  

Du ansøger om skoleudsættelse gennem den almindelige digitale indskrivning fra uge 51 til uge 4, hvor du vælger knappen om skoleudsættelse.

Du modtager svar på ansøgningen senest 1. marts fra skolelederen på jeres lokale skole (distriktsskolen).

Skolegang ved flytning

Dit barn har ret til at fortsætte sin skolegang på den skole, hvor det er startet.

Dit barn kan således fortætte på skolen, selvom det flytter til en anden bopæl udenfor skolens distrikt eller til en anden kommune.

Vær opmærksom på at kommunen ikke betaler transport til andre skoler end distriktsskolen.

Privatskole

Du tilmelder dit barn på den ønskede privatskole.

Husk at give kommunen besked om dit skolevalg!

Du skal imidlertid også give Skoleafdelingen besked om jeres valg af privatskole. Kommunen skal nemlig sikre, at alle børn får den undervisning, som de har krav på.

  • Du kan oplyse om valget af privatskole ved indskrivning til børnehaveklassen gennem den digitale indskrivning.
  • Ved skift undervejs i skoleforløbet giver du dit barns tidligere skole besked, så sender de besked til Skoleafdelingen.  

Befordring til privatskolen betales af forældrene

Vær opmærksom på at kommunen ikke betaler transport til andre skoler end distriktsskolen.