Skoleveje og buskort

Kommunen sørger efter folkeskolelovens §26 for fri befordring af skoleelever mellem distriktsskolen og et sted i nærheden af hjemmet.
Børn på cykler trafikundervisning

Dit barn kan få et gratis buskort, når det bor i kommunen og går på distriktsskolen, hvis:

1. Dit barn har mere end en bestemt afstand fra hjemmet til distriktsskolen, som er:

  • 0.-3. årgang: 2,5 km.
  • 4.-6. årgang: 6,0 km.
  • 7.-9. årgang: 7,0 km.
  • 10. årgang: 9,0 km.

Afstanden beregnes som den korteste vej eller sti, der er mellem elevens bopæl og nærmeste indgang til skolens område. Afstanden beregnes ved hjælp af rutevejledningen på Google Maps https://www.google.dk/maps/ samt Kommunens GIS-system.

2. Dit barn skal færdes langs eller krydse en trafikfarlig vej for at komme til sin distriktsskole uanset afstanden. Læs mere nedenfor under trafikfarlige skoleveje.

3. Dit barn i perioden den 1. nov.-31. marts skal færdes langs eller krydse en trafikfarlig vej, hvor Skoleafdelingen ikke kan anvise en alternativ rute, der bliver vintervedligeholdt. Vinterkort er gældende i perioden: 1. november - 31. marts.

Dit barn kan ikke få et gratis buskort, hvis:

Dit barn går på privatskole eller anden skole end distriktsskolen.

Søg om skolebuskort

Ansøgning om skolebuskort sker via selvbetjeningsløsningen under skoler.

Vær opmærksom på!

Deadline for helårskort er den 30. april. Hvis du ansøger efter denne dato, kan vi ikke garantere, at dit barn har skolebuskortet til første skoledag. Du skal søge buskort hvert år.

Deadline for vinterkort er den 1. oktober.

Der kan ansøges om helårskort og vinterkort efter deadline.

Læs mere om:

Fold alle ud

Søg om gratis skolebuskort

Du søger om skolebuskort via selvbetjeningsløsningen i den grønne boks øverst til højre på siden.

Du kan også køre dit befordringsberettigede barn selv

 

Du kan vælge at køre dit befordringsberettigede barn selv mod at få udbetalt kørselsgodtgørelse for den korteste rute mellem hjem og skole. Taksten er statens laveste sats for befordring. I 2016 er taksten 1,93 kr. pr. km.

 

Har du spørgsmål i forbindelse med kørsel til almindelig skole (ikke buskort) kan du kontakte Skoleafdelingen, Kirsten Kristensen, mail kgk@silkeborg, direkte tlf.: 89 70 19 04.

Søg om sygebefordring

Ansøgning om sygebefordring sker gennem selvbetjening. Klik her for at komme ind på selvbetjening.

Indenunder "Selvbetjening" skal du klikke på "Børn, unge og familie" og vælge ”skoler” og derefter ”søg om sygebefordring”.

Hvis du har behov for hjælp, kan du kontakte skoleafdelingen på 8970 1900.

 

Kørsel til specialklasse

Om visitering til kørsel til specialskole

Elever, der går i specialskole eller specialklasse, bliver visiteret til kørsel efter samme kriterier som andre børn. Afstandskriterier samt farlig skolevej indgår i vurderingen, ligesom elevens vanskeligheder også er en del af vurderingen, der fører til en visitation.

Visitationen af børnene foregår i samarbejde mellem Skoleafdelingen og skolen, og forældrene skal ikke ansøge om kørsel.

Skolen giver besked til hjemmet inden sommerferien, om der kan bevilges kørsel med specialtransport eller et almindeligt skolebuskort.

Du ansøger om skolebuskort via selvbetjeningsløsningen i den grønne boks øverst til højre på siden.

Hvis der bliver bevilget specialkørsel, giver vognmanden besked om afhentningstidspunkter og afleveringstidspunkter i slutningen af sommerferien.

Du kan også køre dit barn selv

Du kan vælge at køre dit barn selv mod at få udbetalt kørselsgodtgørelse for den korteste rute mellem hjem og skole. Taksten er statens laveste sats for befordring. Hvis du ønsker det, skal du henvende dig til Skoleafdelingen.

Har du spørgsmål i forbindelse med kørsel kan du kontakte Skoleafdelingen, Faglig koordinator Lene Degn Rohde, på mail ldr@silkeborg.dk eller telefon 89 70 19 08.

Buskort til 10. klasse og eliteidrætsklasser

Dit barn kan få skolebuskort, hvis det har mere end:

  • 9 km til 10. klassetilbud på Silkeborg Ungdomsskole eller Dybkærskolen
  • 7 km til Eliteidrætsklasser (7.-9. kl.) på Sølystskolen eller Langsøskolen
Vær opmærksom på at kommunen kun betaler skolebuskort til elever, der bor i kommunen.

Har dit barn mistet sit buskort?

Skolekort udstedt af Skoleafdelingen via Midttrafik

Erstatning af dit barns skolebuskort koster 50 kr. og kan bestilles via kommunens webshop: 

Silkeborg Kommunes webshop

Du må købe andre billet- og korttyper for egen regning, indtil dit barns erstatningskort kommer til skolen. Kortet vil blive udleveret direkte til dit barn på skolen.

Midttrafik udsteder ikke erstatningskort i juni måned.

Kort, som du selv har betalt
Skoleafdelingen henviser til Midttrafiks salgssteder eller online salg via linket nedenfor:

Midttrafiks hjemmeside