Lån til betaling af ejendomsskat

Som boligejer kan du låne til ejendomsskat og tilslutningsbidrag, hvis der er friværdi i din bolig, og hvis du opfylder betingelserne.

Du skal modtage social pension, efterløn eller være fyldt 65 år og der skal være friværdi i din bolig. Kommunen beregner renter af lånet og du skal betale lånet tilbage, hvis du sælger boligen.
Læs mere herunder.

Hvem kan låne?

Boligejere eller deres ægtefælle/samlever, som ejer fast ejendom her i kommunen, og som enten:

 • Modtager efterløn – eller
 • Er fyldt 65 år – eller
 • Får udbetalt pension efter lov om social pension eller delpension

Hvad kan der ydes lån til?

 • Til grundskyld, du skal fortsat betale skorstensfejning og rottebekæmpelse
 • Til én bolig og ejeren skal bo i boligen. Kommunen yder også lån til sommerhus, som fortrinsvis benyttes af ejeren.
 • Til betaling af tilslutningsbidrag til vand, kloak, varme, naturgas og vej, hvis der er tilslutningspligt
 • Til betaling af tilslutningsbidrag til vand, kloak, varme, naturgas og vej, uden tilslutningspligt, hvis ejeren modtager fuldt pensionstillæg samt opfylder formuegrænsen for at kunne modtage diverse helbredstillæg

Hvad er betingelserne for at få lån?

 • Der skal være friværdi i boligen i forhold til den seneste ejendomsvurdering.
 • Ejeren eller ægtefælle/samlever må ikke modtage boligydelse samtidig med at der lånes til betaling af ejendomsskatter.

Skal du betale renter af lånet?

 • Du skal betale renter af lånet
 • I 2017 er renten 1,24 % (rentens størrelse svarer til et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober året før)
 • Når du skal betale lånet tilbage, gives et rentenedslag på de renter, der er løbet på efter den 1. januar 2011. Rentenedslaget var 33 % i 2011. Herefter falder rentenedslaget med en procent om året, indtil det i 2019 udgør 25 %.

Hvornår skal lånet betales tilbage?

Lånebeløbet med tilskrevne renter skal betales tilbage når:

 • Boligen sælges
 • Ejeren dør. Efterlevende ægtefælle/samlever kan herefter normalt overtage lånet.

Kommunens sikkerhed for lånet

 • Til sikkerhed for lånet tinglyser kommunen et skadesløsbrev (et slags pantebrev) i boligen
 • Kommunen betaler tinglysningsafgiften
 • Når skadesløsbrevet er tinglyst, låner du til betaling af ejendomsskatter. Når lånebeløbet overstiger 95 % af skadesløsbrevets beløbsstørrelse, skal der tinglyses et nyt skadesløsbrev i boligen. Du får automatisk besked fra kommunen.

Ansøgningsfrist

Lånet skal være tinglyst inden ejendomsskatten skal betales. Derfor skal kommunen modtaget din ansøgning senest:

 • 1. december, hvis du søger om lån fra 1. rate året efter
 • 1. juni, hvis du søger om lån fra 2. rate samme år

Hvordan søger du om lån?

 • Via selvbetjening nedenfor eller i øverste højre hjørne.
Sidst opdateret