Byggetilladelse

Bygge nyt? Bygge om? Bygge til? Det kan være en udfordring at sætte sig ind regler for byggeri. Vi hjælper og vejleder dig om byggetilladelse.
Byggematerialer

Søg byggetilladelse

Bygningsreglementet siger, at du ikke må påbegynde et byggearbejde uden byggetilladelse fra kommunen.

Nogle få typer byggearbejder af meget begrænset omfang og kompleksitet kan opføres uden byggetilladelse. I bygningsreglementet kapitel 1 kan du se, hvad dit byggeri kræver.

Servicemål for byggesag

  • Vi tilbyder et indledende møde inden du søger byggetilladelse. Det indledende møde afholdes senest 5 arbejdsdage efter din henvendelse.
  • Vi påbegynder din byggesag inden 10 arbejdsdage – her afgør vi om vi kan give en byggetilladelse med det samme. Hvis ikke, sender vi et kvitteringsbrev med sagens videre forløb.
  • Vi sender en byggetilladelse inden 20 arbejdsdage efter, at vi har modtaget alle oplysninger.
  • I sager, der kræver høring, dispensation eller andre tilladelser, kan du forvente en byggetilladelse 10 arbejdsdage efter der foreligger en gældende tilladelse/dispensation. 
  • Vi guider dig videre, hvis du skal snakke med andre afdelinger i kommunen, fx ved miljøgodkendelse, ændret vejadgang etc. 
Sidst opdateret