Støtte-kontakt person

Støtte- Kontaktpersonordningen (SKP) kan tilbydes til dig der er over 18 år og som lider af en psykisk sygdom. Tilbuddet er et opsøgende, uvisiteret og midlertidigt tilbud.
Støtte-kontakt

Hvem kan få hjælp

Du kan få tilbud om en støtte-kontaktperson, hvis du er over 18 år, har en psykisk sygdom og

  • har meget svært ved kontakt til andre mennesker, offentlige instanser m.v.
  • ikke ønsker at have eller har meget svært ved at have en relation til andre mennesker
  • lever meget isoleret

Hvad kan jeg få hjælp til

Støtte-kontaktpersonen støtter

  • dine muligheder for at opnå og bevare kontakt til omverdenen ud fra dine ønsker og behov
  • dig i at skabe kontakt/bygge bro til kommunens øvrige tilbud

Hvor og hvordan foregår støtten

Støtten foregår i dit eget hjem og nærmiljø og kan foregå anonymt, hvis du ønsker det. Støtten og kontakten er på dine præmisser. Kontakten, tilliden og relationen mellem dig og din støtte-kontaktperson skal bære støttearbejdet, så I i fællesskab kan strukturere en indsats, med det formål at forbedre dine vilkår.

Hvordan får jeg en støtte-kontaktperson

For at få en støtte-kontaktperson skal du kontakte Handicap- & Psykiatriafdelingen. Her vil du få kontakt til en rådgiver, som vil give dig råd og vejledning om hvilke former for hjælp, der kan ydes via en støtte-kontaktperson. Alle kan henvende sig til kommunen og gøre opmærksom på, at en person har brug for hjælp. Det kan være en i familien, en nabo eller lignende. Du kan afvise et tilbud om en støtte-kontaktperson.

Sidst opdateret