Idræts,- fritids- og folkeoplysningspolitik

I vores Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik kan du læse mere om vores planer inden for idræts- og fritidsområdet.
Børn der udfører atletik på et idrætsanlæg

Silkeborg Kommunes Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik

Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitikken (pdf)

Uddrag fra Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitikkens forord

”Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Idrætsrådet og Aftenskolernes Samvirke.

Formålet er at fremme borgernes livskvalitet ved at sikre gode rammer for idræts- og fritidslivet og dermed skabe grobund for udvikling og et mangfoldigt idræts- og fritidsliv med muligheder for attraktive og unikke oplevelser.”

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitikken

Handlekataloget er til brug for realisering af Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitikken.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitikken (pdf)
Sidst opdateret