Affald

Affald skal sorteres. Silkeborg Forsyning A/S tømmer din skraldespand og din papirspand. Du kan komme af med andre typer affald på genbrugspladsen.
Billede af losseplads

Silkeborg Kommune er myndighed på affaldsområdet. Det betyder, at vi bl.a. laver Affaldsplaner og Affaldsregulativer. Læs mere om affald i kolonnen til venstre.


Det er Silkeborg Forsyning A/S, der tømmer skraldespandene. Har du spørgsmål til tømning, priser eller andet som har med driften at gøre, skal du kontakte Silkeborg Forsyning A/S. Se kontaktoplysninger til højre.
Sidst opdateret