Køkkenkværne

Køkkenkværne må kun monteres med tilladelse fra Silkeborg Kommune. I Silkeborg har vi endnu ikke givet tilladelse til køkkenkværne.
Gulerødder skæres i skiver på et skærebræt Køkkenkværne bruges til at ”kværne” det grønne affald fra køkkenet for at skylle det ud med spildevandet.

I Silkeborg Kommune mener vi, at det grønne affald fra køkkenet skal bortskaffes som affald og ikke som spildevand.

Silkeborg Byrådet har vedtaget en Affaldsplan. Heri står, at vi skal udnytte ressourcerne bedre. Det betyder bl.a., at vi skal indsamle og genbruge det grønne affald fra husholdningerne f.eks. til at lave biogas af.  Hvis affaldet bliver kværnet og ledt bort med spildevandet taber vi vigtige ressourcer.

Det er heller ikke nogen god ide med køkkenkværne af hensyn til spildevandssystemet. Kloakkerne er ikke dimensioneret til at transportere større mængder affald, og der vil skulle bruges mere energi på at rense spildevandet på renseanlægget.

Du skal søge tilladelse til installering af en køkkenkværn. Du kan sende din ansøgning til Silkeborg Kommune på mail affald@silkeborg.dk.  Vi har endnu ikke givet tilladelser til køkkenkværne i Silkeborg Kommune.

Læs mere om Affaldsplanen


Sidst opdateret