Papirindsamling til genbrug

Vi bruger hver dag meget papir til mange formål. En stor del af papiret kan blive genbrugt til gavn for både miljø og pengepung. Silkeborg Forsyning A/S sørger for at papiret bliver indsamlet
Papirgenbrug

Du skal aflevere papir til genbrug

Du skal sortere papir fra til genbrug og aflevere det i papircontainerne. Containerne står rundt om i kommunen eller på kommunens genbrugspladser. I nogle områder bliver papir afhentet ved den enkelte husstand.

Papiret bliver genbrugt i papirindustrien til fx. æggebakker, køkkenruller, skrivepapir mv til gavn for miljøet.

Hvordan sker indsamlingen?

I alle byer med mere end 350 husstande i Silkeborg Kommune, bliver der indsamlet papir én gang om måneden. Enhver ejendom med beboelse i disse områder skal have mindst en 140 liters beholder til opsamling af papir.

Hvor skal papirspanden stå?

Hvis du får indsamlet papir ved din bolig, er der særlige krav til placering af papirskraldespanden, f.eks. i forhold til  tømning og adgangsveje. Du kan se kravene i Silkeborg Kommunes Regulativ for husholdningsaffald - kig på §9.6 (se boksen til højre).

Hvad bliver indsamlet?

Papirindsamlingen omfatter:

  • aviser og blade
  • reklamer og brochurer 
  • skrivepapir, telefonbøger m.m.

Gavepapir, pap eller andet affald må ikke bortskaffes i papirbeholderen. Materialet skal være tørt og rent.

Læs mere

Du kan læse mere om papirindsamlingen på Silkeborg Forsyning A/S´s hjemmeside.

Sidst opdateret