Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune har udarbejdet en overordnet beredskabsplan for den indsats, der skal iværksættes hvis forsyningen med drikkevand er truet eller hvis der er risiko for at drikkevandet er sundhedsfarligt som følge af en bakteriologisk/kemisk forurening.

Planen omfatter alle almene vandværker i kommunen (d.v.s. vandværker med mere end 9 forbrugere).

Planen er udarbejdet i henhold til Beredskabsloven, Miljøstyrelsens vejledning om planlægning af beredskab for vandforsyninger samt Vandforsyningsloven. Beredskabsplanen for drikkevand er et supplement til Silkeborg Kommunes overordnede Beredskabsplan.

Planen er udarbejdet og vedligeholdes af Team Grundvand, Teknik- og Miljøafdelingen. Kontaktperson: Morten Madsen, tlf.  2122 2498 eller mail: morten.madsen@silkeborg.dk

Beredskabsplanen og tilhørende telefonlister


Beredskabsplan Vandforsyning

Telefonliste: Myndigheder og ekstern assistance

Telefonliste: Vandværker med forsyning i Silkeborg Kommune

 

Skabelon til beredskabsplan for det enkelte vandværk

Det er vigtigt at de ansvarlige for det enkelte vandværk har drøftet og fastlagt, hvordan der skal handles den dag uheldet er ude. Det forudsættes derfor at det enkelte vandværk selv udarbejder en beredskabsplan med detaljerede og tekniske oplysninger for eget værk.

Til hjælp og inspiration er der udarbejdet et koncept for opbygning af vandværkets egen beredskabsplan:

Skabelon til beredskabsplan for det enkelte vandværk

 

Sidst opdateret