Rotter

Hvis du ser en rotte, har du pligt til at anmelde det til kommunen. Rotten er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner. Det er let at anmelde rotter her på hjemmesiden og det koster ikke noget at få bekæmpet rotter.
Billede af en rotte

Vil du anmelde rotter?

Som grundejer har du pligt til at sikre og renholde din ejendom, så rotternes muligheder for at leve på din ejendom begrænses mest muligt. Hvis du alligevel observerer rotter, har du som grundejer pligt til at underrette kommunen. Andre end grundejer kan også anmelde rotter til os.

Gå til siden for rotteanmeldelse.

Vær opmærksom på de fire tegn på rotter

  • Lyde
  • Lugt
  • Ekskrementer
  • Huller

Lyde

Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være mus eller lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af. Lad vores skadedyrsbekæmper afgøre, hvem der er på færde.

Lugt

Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om både kloak og grisestald.

Rottelort

Rotter efterlader sig ekskrementer. Rottelorte er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De er spidse i den ene ende.

Huller

Udendørs kan rotter afsløre sig ved huller og gange i jorden. Det kan for eksempel være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen. Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke at være større end en to-krone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.

Hvad skal du gøre?

Har du set en rotte, så anmeld det med det samme. Rottebekæmperen kan hurtigt reagere når du anmelder rotter online. Du kan anmelde rotter 24 timer i døgnet.

Hvad gør kommunen?

Når du har anmeldt rotter vil du blive kontaktet af kommunens rottebekæmpere. Vi kontakter dig normalt inden for 1 uge fra du har anmeldt rotterne, dog senest dagen efter, hvis det er rotter i beboelsen. Så kigger vi på stedet og drøfter bekæmpelsen med dig, samt hvad årsagen til rottetilholdet kan være.

Bekæmpelsen vil typisk ske ved, at der lægges rottegift ud.

Silkeborg Kommune har lavet en plan for bekæmpelse af rotter.

Se planen for rottebekæmpelsesområde (pdf)

Hvem skal betale?

Det koster dig ikke noget at få bekæmpet rotter. Udgiften betaler du allerede over ejendomskatten. Det gælder både private, virksomheder, offentlige institutioner mv.

Men udbedring af skaderne, som rotterne har forvoldt på din ejendom, skal du selv betale. Det gælder også skader på fx kloakanlæg.

Det kan blive rigtig dyrt, så det er derfor vigtigt at få bekæmpet rotterne i tide.

Hvis du udenfor for vores åbningstid konstaterer rotter og ønsker rottebekæmpelsen iværksat straks, kan du kontakte et privat skadedyrsfirma for egen regning.

Sidst opdateret