Naturture forår 2017

Silkeborg Kommune arrangerer hvert år naturture. Alle er velkomne til at deltage og høre mere om naturen netop nu. Se mere om kommunens ture her på siden eller læs om andre ture i folderen.
billede af folk på naturvandring

Naturture forår 2017

Fold alle ud

Grathe Hede den 1. april 2017 kl. 13.00

Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen har i 2014 tilkastet afvandingsgrøfter på Grathe Hede. Det er der kommet spændende ny våd hedenatur ud af. Vi går en tur i området og ser hvad der har indfundet sig af dyr og planter i hedemoserne.

Vi skal også en tur op i udsigtstårnet, der er lidt at
en seværdighed i sig selv! Husk vandfast fodtøj og kikkert.

Mødested: P-pladsen i Kompedal Plantage, Kompedalvej
(ved hundeskoven).

Arrangør: Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen Midtjylland.

Turleder: Peter Lange tlf.: 8970 2085 og Kristoffer

Jørgensen, Silkeborg Kommune, samt naturvejleder

Torben Bøgeskov, Naturstyrelsen.

Trækstien den 1. juni kl. 19.00 - ca. 21. anlæg, natur og kultut historie

Torsdag 1. juni kl. 19.00 – ca. 21.

Trækstien – anlæg, natur og kultur historie

Trækstien er på strækningen fra Silkeborg til Svostrup renoveret og hævet. Der er bygget træbroer og oprenset grøfter. Naturen og kulturhistorien er ganske særlig også nationalt set.

I tilfælde af høj vandstand i Gudenåen gennemføres turen alligevel, men kun i lokalområdet omkring P-pladsen

Mødested: Allinggårdsvej 34, 8600 – offentlige P-plads øst for Svostrup rensningsanlæg

Arrangør: Turen gennemføres i samarbejde mellem Gjern Natur og Natur og Miljø, Silkeborg kommune.

Turleder: Åge Ebbesen, Natur og Miljø, Silkeborg kommune

Pris: gratis

De vilde blomsters dag i Orkideskoven ved Hjortsballe den 18. juni kl. 14.00 - ca. 16.

Søndag 18. juni kl. 14.00 - ca. 16.00

De vilde blomsters dag i Orkideskoven ved Hjortsballe

Vi går en tur i Verner Dalsgaards plantage ved Hjortsballe. Plantagen drives ekstensivt, uden gødskning eller sprøjtning, og i området er der gennem de seneste år indvandret store bestande af priklæbet gøgeurt, skov-gøgelilje og skov-hullæbe. Her er også Midtjyllands største forekomst af liden vintergrøn, samt den sjældne bregne hjortetunge.

Mødested: læssepladsen ved skoven, følg skiltene mod Hjortsballe-røserne, grusvejen lidt vest for Sepstrupvej 12, 8653 Them.

Arrangør: Silkeborg Kommune, Natur og Miljø

Turleder: Peter Lange, Silkeborg Kommune og Verner Dalsgaard.

Pris: gratis

De vilde blomsters dag i Linådalen den 18. juni 2017

Søndag 18. juni kl. 14.00 – ca. 16.

De vilde blomsters dag i Linådalen

Vi går en tur på familien Størups naturarealer ved Skellerup. På engene ned mod Linåen ser vi orkideer og andre vilde blomster. Åge Ebbesen fra Silkeborg kommune vil fortælle om vandløbsrestaurering af Linåen.

Mødested: Skellerupvej 57, 8600 Silkeborg.

Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening og Silkeborg Kommune, Natur og Miljø.

Turleder: Peder Størup, DN og Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune.

Pris: gratis

Sidst opdateret