Naturture maj - september 2017

Tag med på naturtur. Alle er velkomne til at deltage og høre mere om naturen netop nu. Se mere om kommunens ture her på siden eller læs om andre ture i folderen.
billede af folk på naturvandring

Naturture 2017

Fold alle ud

Indvielse af det nye madpakkehus på Odden den 5. maj kl. 15.30

Vær med til festlig indvielse af de nye faciliteter på Odden. 

Mødested: Spidsen af Odden, Silkeborg, ved det nye madpakkehus. Parkering kan ske på de off. p-pladser ved Søgade, Silkeborg hvorfra der kun er en kort gåtur til Odden. 

Arrangør: Silkeborg Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Kontakt: Bodil Deen Petersen, Silkeborg Kommune tlf.: 8970 1517.

Travetur rundt om Bryrup Langsø den 9. maj kl. 18.30 - ca. 21

På turen rundt om søen oplever vi den varierede natur og de flotte landskaber. Turen er på ca. 6 km. og undervejs holder vi en kaffepause (medbring selv forplejning).

Mødested: P-pladsen ved hallen i Bryrup, Østervang 6A,
8654 Bryrup.

Arrangør: Silkeborg Kommune, Natur og Miljø.

Turleder: Kirsten Primdahl og Peter Lange, Silkeborg Kommune, Natur og Miljø. Tlf.: 8970 2085.

Indvielse og fest for Trækstien den 19. maj kl. 16.00

Vi har i denne etape renoveret Trækstien forbi Svostrup Kro. Der holdes taler for Trækstien og Gudenåen. Vi går en tur på stien, hvorefter folkefesten begynder. 

Kl. 17.00 – 20.00 serveres pramdragergryde i haven ved Svostrup Kro (pris 100 kr./portion) og der vil være levende musik. Se dagspressen for yderligere oplysninger.

Mødested: i haven ved Svostrup Kro, Svostrupvej 58, 8600 Silkeborg.

Arrangør: Naturstyrelsen Søhøjlandet i samarbejde med Svostrup Kro og Silkeborg Kommune. 

Kontakt: Knud Erik Hesselbjerg Naturstyrelsen Søhøjlandet

Tlf.: 7254 3954/4028 0563.

Ulddag med hyrdehundeopvisning på Høgdal den 20. maj kl. 13.00

Fårene skal klippes, ulden skal kartes, spindes og sokker skal strikkes. Finn Pedersen vil komme og give en opvisning med sine hyrdehunde. De jyske heste trækker vognen en tur rundt i den nyudsprungne skov.

Medbring gerne selv brød/kage så serverer vi kaffe og saft. 

Pris: 30 kr. for voksne og børn kommer gratis ind. 

Arrangør: Silkeborg Kommune Kultur og Fritid og Foreningen Høgdals Venner. 

Mødested: Ved Høgdal, tag til Salten Skov og følg Stenhulevej ca. 1 km til skovbrynet og gå herfra til Høgdal (Høgdalvej 4, 8653 Them). 

Kontakt: Hanne Buch tlf.: 3024 1493.

Trækstien den 1. juni kl. 19.00 - ca. 21. anlæg, natur og kultut historie

Torsdag 1. juni kl. 19.00 – ca. 21.

Trækstien – anlæg, natur og kultur historie

Trækstien er på strækningen fra Silkeborg til Svostrup renoveret og hævet. Der er bygget træbroer og oprenset grøfter. Naturen og kulturhistorien er ganske særlig også nationalt set.

I tilfælde af høj vandstand i Gudenåen gennemføres turen alligevel, men kun i lokalområdet omkring P-pladsen

Mødested: Allinggårdsvej 34, 8600 – offentlige P-plads øst for Svostrup rensningsanlæg

Arrangør: Turen gennemføres i samarbejde mellem Gjern Natur og Natur og Miljø, Silkeborg kommune.

Turleder: Åge Ebbesen, Natur og Miljø, Silkeborg kommune

Pris: gratis

Urtedag på Høgdal den 10. juni kl. 13.00

I naturen findes en lang række spiselige planter, nu skal vi lære nogle af dem at kende og prøve at lave mad af dem. Naturvejleder Jan Kjærgaard og Niels fra Svostrup Kro tager os med rundt i den flotte natur og på vejen samles spiselige urter som f.eks. brændenælde, mælkebøtte, vejbred m.fl. 

Mødested: Ved Høgdal, tag til Salten Skov og følg Stenhulevej ca. 1 km til bommen ved skovbrynet og gå herfra til Høgdal (Høgdalvej 4, 8653 Them). 

Pris: voksne 40 kr. børn gratis inkl. kaffe eller saft. 

Arrangør: Silkeborg Kommune Kultur og Fritid og Foreningen Høgdals Venner. 

Kontakt: Hanne Buch, tlf.: 3024 1493.

De vilde blomsters dag i Orkideskoven ved Hjortsballe den 18. juni kl. 14.00 - ca. 16.

Søndag 18. juni kl. 14.00 - ca. 16.00

De vilde blomsters dag i Orkideskoven ved Hjortsballe

Vi går en tur i Verner Dalsgaards plantage ved Hjortsballe. Plantagen drives ekstensivt, uden gødskning eller sprøjtning, og i området er der gennem de seneste år indvandret store bestande af priklæbet gøgeurt, skov-gøgelilje og skov-hullæbe. Her er også Midtjyllands største forekomst af liden vintergrøn, samt den sjældne bregne hjortetunge.

Mødested: læssepladsen ved skoven, følg skiltene mod Hjortsballe-røserne, grusvejen lidt vest for Sepstrupvej 12, 8653 Them.

Arrangør: Silkeborg Kommune, Natur og Miljø

Turleder: Peter Lange, Silkeborg Kommune og Verner Dalsgaard.

Pris: gratis

De vilde blomsters dag i Linådalen den 18. juni 2017

Søndag 18. juni kl. 14.00 – ca. 16.

De vilde blomsters dag i Linådalen

Vi går en tur på familien Størups naturarealer ved Skellerup. På engene ned mod Linåen ser vi orkideer og andre vilde blomster. Åge Ebbesen fra Silkeborg kommune vil fortælle om vandløbsrestaurering af Linåen.

Mødested: Skellerupvej 57, 8600 Silkeborg.

Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening og Silkeborg Kommune, Natur og Miljø.

Turleder: Peder Størup, DN og Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune.

Pris: gratis

Naturpleje og natravne ved Vrads den 27. juni kl. 20.00 - 23.30

Silkeborg Kommune har sammen med landmand Peder Due i Vrads genskabt 7 ha lysåben natur i form af overdrev og hede. Vi går en tur i området og hører om hvordan man skaber spændende natur af græsmarker og granplantager. Bagefter kører vi til St. Hjøllund Plantage hvor vi håber at høre natravnen.

Mødested: P-pladsen ved kirken i Vrads (St. Bredlundvej 1, Vrads, 8654 Bryrup).

Arrangør: Silkeborg Kommune Natur og Miljø. 

Turledere: Peter Lange og Poul Erik Thystrup, Silkeborg Kommune, Natur og Miljø. Tlf.: 8970 2085.

Stenholt Mose den 29. august kl. 19.00 - ca. 20.30

Det er nu snart et år siden Silkeborg Kommune gennemførte et naturgenopretningsprojekt i Stenholt Mose. Formålet er at hæve og sikre vandstanden i mosen, der er Danmarks 3. største højmose. Vi går en tur i mosen sammen med mosens ejer, landmand Jens Michael Frank, og ser hvordan resultatet er blevet. Husk gummistøvler! Projektet er en del af LIFE projekt Life 70 - Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark www.life70.dk 

Mødested: Bedehøjvej, ca. 400 m sydøst for indkørslen til Bedehøjvej 1, 7442 Engesvang. Parkering i vejkanten. 

Arrangør: Silkeborg Kommune, Natur og Miljø.

Turledere: Poul Erik Thystrup og Bente Sørensen, Silkeborg Kommune Natur og Miljø og Jens Michael Frank. Tlf.: 8970 1518.

Vild mad på Høgdal den 16. september kl. 13.00

Kom til svampeindsamling og madlavning med svampe på Høgdal. Her vil Naturvejleder Jan Kjærgaard og Niels fra Svostrup Kro i fællesskab samle, bestemme svampe og tilberede smagsprøver på det gamle brændekomfur. Medbring kurv og en lille kniv. 

Pris: 30 kr. for voksne, børn gratis. 

Mødested: Høgdal ved Salten Skov, tag ind ad Stenhulevej, parker ved bommen og gå ind til Høgdal (Høgdalvej 4, 8653 Them). 

Arrangør: Silkeborg Kommune Kultur og Fritid og Foreningen Høgdals Venner. 

Kontakt: Hanne Buch, tlf.: 3024 1493.

Sidst opdateret