Alger i badevand

Hver sommer sker der opblomstring af mikroskopiske alger i søerne, men det varierer meget fra sø til sø, hvor kraftig algevæksten bliver.
Blågrønalger i badevand

I nogle søer bliver vandet ofte uklart og kan minde om grøn, rød eller brun maling. Langs bredderne kan der samle sig bræmmer af rådnende alger og snavset skum. Risikoen for masseopblomstringer af alger i badesøerne er størst i Hinge Sø, Bryrup Langsø, Thorsø og søerne i Gudenåens hovedløb.

Se sidste nyt om badevandet

Hvad er risikoen?

De fleste alger er uskadelige, og selv de få giftige arter, der optræder er ofte harmløse, fordi giftstofferne fortyndes i vandet. I meget sjældne tilfælde kan algerne dog danne ubehagelige og endog farlige giftstoffer, som det ikke er muligt at varsle om på forhånd. Kraftig algevækst hæver søvandets pH-værdi og kan i svære tilfælde medføre hudgener hos badende.

Baderåd

Selvom badevandskvaliteten kontrolleres løbende, bør du følge fire enkle baderåd i relation til alger:
  • Se efter, om der er opsat skilte, som fraråder badning.
  • Lad være med at bade, hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene. 
  • Lad ikke børn og dyr lege i vand med kraftig skum- eller algeforekomst, heller ikke selv om vandet er klart længere ude. 
  • Lad ikke husdyr drikke eller bade i vand, der er farvet af alger

Læs desuden Danmarks Miljøundersøgelsers pjece om blågrønalger i badevand

Sidst opdateret