Bådebroer, slæbesteder og bolværk i søer og åer

Bådbroer er især dominerende ved søer og åer i Silkeborg og i Sejs-Svejbæk og kan enten være kommunale eller private.
Både lagt til ved bådeplads

Bådebroer er enten private, kommunale eller tilhører et bådlaug. Hvis broen tilhører et bådlaug kan du leje en bådplads. I Brassø, Borresø og Julsø ligger en række anløbsbroer, som er opført i et samarbejde mellem Silkeborg Motorbådsklub og -Sejlklub og Ry Bådlaug.  De er beregnet til korte ophold.

Anlæg af broer, bolværk, pæle og lignende

Opførelse af nye broer og ombygning af gamle broer kræver altid tilladelse fra kommunen. Etablering af bolværk, eller andre ændringer af sø- eller åbredden, kræver også tilladelse. Anlæg i søer og åer er reguleret i vandløbsloven. Opførelse af broer, bolværk og lignende kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Som udgangspunkt kan grundejere med søgrund ved Silkeborg Langsø og Gudenåen syd for Silkeborg få lov til at opføre én bådbro til eget brug. Broen må normalt højst være 6 m lang og 1 m bred. Her og alle andre steder skal det i hvert tilfælde vurderes, om en bro vil forstyrre dyrelivet eller være til skade for natur og miljø, inden der kan gives tilladelse.

Find skema til ansøgning i selvbetjeningsmenuen på denne side.

Bådhavne og slæbesteder

Silkeborg Kommune ejer en del bådbroer, hvor man kan søge om en plads til sin båd. Bådpladserne er fordelt i Silkeborg, Laven og Hattenæs.

I Silkeborg finder du bådpladser:

  • I Indelukket 
  • Ved Borgmesterbroen 
  • Ved Stiftelserne på Åhavevej

I Sejs-Svejbæk er der en del private bådlaug, hvor man kan leje en bådplads. Naturstyrelsen udlejer bådpladser ved Almind Sø, Bryrup Langsø, Ørnsø og Brassø.

Ved Remstrup Å i Indelukket er der et slæbested, hvor man kan komme med sin båd og sætte den i vandet. Der er bom ved slæbestedet, og det koster 75 kr. at sætte båden i vandet og 75 kr. at tage den op igen.

Husk at der altid skal være registreringsnummer på motorbåde - enten et fast nummer eller et gæstenummer. I boksen til højre finder du et link til bådregistrering.   

Læs mere i Silkeborg Kommunes retningslinjer for bådebroer

Læs mere om bådpladser

Læs mere om gæstebådpladser

Læs mere i Retningslinjer for terrænregulering indenfor sø- og åbeskyttelseslinjen i Silkeborg Kommune 

Læs mere om at eje en søgrund i Silkeborg Kommune

Sidst opdateret