Hjemmepleje

Borgere, der midlertidigt eller varigt er svækkede fysisk, psykisk eller socialt, og ikke kan udføre praktiske opgaver på egen hånd kan søge hjemmehjælp ved at kontakte Visitationen.
Billede af en der støvsuger

I hver plejegruppe er der ansat social- og sundhedshjælpere og assistenter, der varetager alle servicelovens opgaver, så som rengøring, tøjvask og personlig pleje.

Vi ønsker og arbejder ud fra, at samspillet mellem hjælpere og borger skal være præget af tæt dialog, således at borgeren føler, at hjælpen giver livskvalitet.

Vi arbejder rehabiliterende, hvilket vil sige at vi i tæt samspil med læger, sygeplejersker, terapeuter og ernæringsassistenter arbejder målrettet ud fra borgerens mål og ud fra kommunens serviceniveau.

Alle borgere har en fast kontaktperson der sikrer målrettede handlinger.

Silkeborg Kommune har udarbejdet en pjece, som kort informerer om reglerne inden for frit valg af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Derudover gives en kort præsentation af de leverandører der er godkendt i Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommunes leverandørpjece august 2016

 

 

 

Sidst opdateret