Affald

Du skal sortere dit affald. Vi har lavet et regulativ for erhvervsaffald. Deri står der noget om hvordan affaldet skal håndteres. Der er specielle ordninger for f.eks. PCB og farligt affald.
Billede af losseplads

Silkeborg Kommune er myndighed på affaldsområdet. Det betyder, at vi laver Affaldsplaner og affaldsregulativer. Læs mere om affald fra erhverv i kolonnen til venstre.

Det er Silkeborg Forsyning A/S der tømmer skraldespandene. Har du spørgsmål til tømning, priser eller andre ting som har med driften at gøre skal du kontakte Silkeborg Forsyning A/S. 

Se kontaktoplysninger til højre.

Sidst opdateret