Administrationsgebyr for erhvervsaffald

Gebyret dækker Silkeborg Kommunes udgifter til planlægning og administration af affaldsordninger for erhverv.
Kontor med arbejdspladser Administrationsgebyret dækker Silkeborg Kommunes generelle udgifter til planlægning og administration af affaldsordninger for erhverv. Det er blandt andet:

  • anvisninger af affald
  • udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer for erhvervsaffald
  • information på affaldsområdet
  • besvarelse af henvendelser om affald
Affaldsdatasystemet, som er Miljøstyrelsens datasystem for alle affaldsproducerende virksomheder samt virksomheder, der eksporterer og importerer affald. Her kan du indberette, redigere og fremsøge egne indberetninger.
Regulativdatabasen, hvor Miljøstyrelsen samler affaldsregulativerne for alle kommuner på et sted
Gebyret dækker ikke virksomhedens adgang til genbrugspladsen eller andre kommunale affaldsordninger. Gebyr for disse ordninger opkræves særskilt.

Administrationsgebyret er opkrævet for 2016. Vi regner med, at gebyret for 2017 opkræves i løbet af efteråret 2017.

Der kommer mere information på hjemmesiden i god tid før, opkrævningen for 2017 sendes ud.


Sidst opdateret