Anmeld nyt byggeri eller ændringer i dit dyrehold

Skal du opføre nye stalde eller sker der ændringer i din besætning, skal det anmeldes. Find og send anmeldelsesskemaet direkte til landbrugsteamet her på siden.
billede af landbrugssiloer

Vi kan give tilladelse til opførelse af bestemte typer af byggeri og til visse ændringer i dyreholdet uden at det kræver en miljøgodkendelse eller en miljøtilladelse.

Du kan herunder se, hvilke typer byggerier, du kan anmelde. Nogle typer af byggeri vil kræve en byggetilladelse inden byggeriet påbegyndes. Du kan læse mere herom ved at følge nedenstående link.

Du kan læse mere på siden om byggetilladelser

Bygninger, der kræver en anmeldelse

Visse typer af bygninger kræver ikke miljøgodkendelse eller miljøtilladelse, men kan opføres efter en anmeldelse. De bygninger, du kan opføre ved en anmeldelse er:
  • Halmlade, maskinhal, kornsilo, foderlager, malkestald eller malkeanlæg
  • Ensilageplads med et areal op til 3.000 m2
  • Afprøvning/skift af nye miljøeffektive løsninger
  • Etablering af produktionsareal til vinteropstaldning i forbindelse med naturafgræsning
  • Etablering af produktionsareal til dyrehold af hobbybetonet karakter
Alle anmeldelser skal ske gennem husdyrgodkendelse.dk

Ændringer i dyreholdet, som du skal anmelde

Du kan lave disse ændringer med en anmeldelse:
  • Skift mellem visse dyretyper uden samtidig udvidelse
  • Udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde for husdyrbrug godkendt er §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Alle anmeldelser skal ske gennem husdyrgodkendelse.dk

Sidst opdateret