Anmeld nyt byggeri eller ændringer i dit dyrehold

Skal du opføre nye stalde eller sker der ændringer i din besætning, skal det anmeldes. Find og send anmeldelsesskemaet direkte til landbrugsteamet her på siden.
billede af landbrugssiloer

Vi kan give tilladelse til opførelse af bestemte typer af byggeri og til visse ændringer i dyreholdet uden at det kræver en miljøgodkendelse eller en miljøtilladelse.

Du kan herunder se, hvilke typer byggerier, du kan anmelde. Før du kan bygge, skal du også have søgt og fået en byggetilladelse.

Du kan læse mere på siden om byggetilladelser

Bygninger, der kun kræver en anmeldelse

Visse typer af bygninger kræver ikke miljøgodkendelse eller miljøtilladelse, men kan opføres efter en anmeldelse. De bygninger, du kan opføre ved en anmeldelse er:
  • Halmlade, maskinhal, kornsilo, foderlager, malkestald eller malkeanlæg
  • Ensilageplads med et areal op til 3.000 m2
  • Møddingsplads med kapacitet op til 100 dyreenheder
  • Gyllebeholder med kapacitet op til 4.000 m3
  • Afprøvning af nye miljøeffektive løsninger
  • Tilbygning til stalde pga. dyrevelfærd

Her kan du få de nødvendige skemaer:

Skema til at anmelde halmlade, kornsilo, foderlager, malkestald eller malkeanlæg
Skema til at anmelde en ensilageplads
Skema til at anmelde en møddingsplads
Skema til at anmelde en gyllebeholder
Skema til at anmelde afprøvning af nye miljøeffektive løsninger
Skema til at anmelde tilbygning til stalde på grund af dyrevelfærd

Ændringer i dyreholdet, som du skal anmelde

Du kan lave disse ændringer med en anmeldelse:
  • Skift mellem visse dyretyper uden samtidig udvidelse
  • Udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde
  • Omlægning til økologisk svinebrug
  • Afgræsning af naturarealer med eller uden opstaldning

Her kan du få de nødvendige skemaer:

Skema til at anmelde skift i dyretype
Skema til at anmelde udvidelse i eksisterende stalde
Skema til at anmelde omlægning til økologisk svinebrug
Skema til at anmelde afgræsning af naturarealer (med opstaldning)
Skema til at anmelde afgræsning af naturarealer (uden opstaldning)

Du skal have en byggetilladelse

Når du bygger nyt, f.eks. en ny gyllebeholder eller en ny stald til at opfylde dyrevelfærdskrav, så kræver det en byggetilladelse. Det er en god ide at søge byggetilladelse samtidig med, at du anmelder din ændring.

Du kan læse mere om byggetilladelser til erhverv her på kommunens hjemmeside.

 

Sidst opdateret