Hobbylandbrug og husdyr

Se hvor mange dyr man må have i byen og på landet uden en tilladelse. Find gode råd til at begrænse generne for dine naboer, når du har dyr.
billeder af får

Husdyr på landet

Hvis du bor i landzone, må du have følgende husdyr uden en tilladelse:
  • 2 køer med kalve
  • 4 stykker andet kvæg
  • 4 heste med føl
  • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin eller en tilsvarende produktion
  • 10 får med lam
  • 10 geder med kid
  • 30 stk. høns
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
Du kan have færre dyr af flere forskellige dyretyper uden tilladelse. Det kan være en god ide, at kontakte os i landbrugsteamet og høre, om den kombination af dyr som du vil have, kræver en tilladelse. Send en mail via 'Send E-mail' knappen i højre side.

 
Husdyr i byen

Når du bor i byzone, må du have følgende husdyr uden en tilladelse:
  • 30 stk. høns
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

Du må ikke holde svin, kvæg, får, geder eller heste i byzone.

Er du i tvivl, så kontakt landbrugsteamet i Teknik- og Miljøafdelingen. Send en mail via 'Send E-mail' knappen i højre side.

Hvis du vil have flere dyr, er det erhverv

Hvis du vil have flere dyr skal du anmelde det til os. Du kan anmelde dyrehold op til 15 dyreenheder, medmindre der er tale om mink eller andre pelsdyr. Du skal udfylde skemaet ”Anmeldelse om udvidelse, ændring eller etablering af dyrehold (maksimalt 15 DE)" og sende det til os.

Du kan hente skemaet øverst til højre på denne side.

Vis hensyn til dine naboer

Du skal være opmærksom på, at din nabo måske ikke er lige så begejstret for dine dyr som du selv er. Dyrene kan give anledning til lugt og støjgener. Tag hensyn til dine naboer og hold dine dyr med omtanke. Tal med din nabo. Er hun eller han generet af dine dyr? Lyt til naboen og overvej om du kan ændre på den måde du holder dyr.
Vi har samlet en række gode råd om høns i folderen 'Høns og det gode naboskab'. Der er forslag som begrænser generne fra dit hønsehold og ideer til hvad du skal inddrage din nabo i.

Læs folder om høns og det gode naboskab (pdf)

Læs folder om miljøregler for hestehold (pdf)

Sidst opdateret