Nationale krav til dit landbrug

Landbrug skal overholde en række nationale krav for at kunne få udbetalt landbrugsstøtte.
Kontrol af kravene på de enkelte landbrug kaldes krydsoverensstemmelseskontrol.
Billede af smågrise

Hvad er krydsoverenstemmelse?

Landbrug skal overholde en række nationale krav der vedrører miljø, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd samt god landbrugsmæssig og miljømæssige praksis. Landbruget skal overholde kravene for at kunne få udbetalt landbrugsstøtte. Kontrol af kravene på de enkelte landbrug kaldes krydsoverensstemmelseskontrol eller KO-kontrol.

Hvis kravene ikke er overholdt, kan der ske træk i landbrugsstøtten, dvs. ansøgeren får ikke udbetalt fuld støtte.

NaturErhvervstyrelsen vælger de landbrug, som skal kontrolleres

NaturErhvervstyrelsen udtrækker hvert år et antal landbrug til kontrol. I 2014 var det ca. 15 landbrug, der fik besøg i Silkeborg Kommune.
Hvis der er overtrædelser af lovgivning, beslutter styrelsen , om der skal ske træk i landbrugsstøtten.

Der er fire områder, der vedrører krydsoverensstemmelse:
  • Natur og Miljø
  • Folke-, dyre- og plantesundhed
  • Dyrevelfærd
  • God landbrugs- og miljømæssig stand (GLM).
Ind til 1. januar 2015 førte kommunen tilsyn med natur- og miljøområdet og med god landbrugs- og miljømæssig stand. Nu er det NaturErhvervstyrelsen, der tager sig af hele kontrollen.

Udbetaling af fuld støtte kræver, at alle krav er overholdt

For at få udbetalt hele støtten er det en betingelse, at man overholder reglerne inden for miljø, sundhed og dyrevelfærd. Støtten sættes ned, hvis kravene ikke overholdes.

Links

NaturErhvervs hjemmeside om krydsoverenstemmelse
Sidst opdateret