Ansøg om dyrehold

Vi behandler alle ansøgninger om nye husdyrhold, udvidelser eller ændringer af husdyrbrug.
De største landbrug skal have en miljøgodkendelse, mens mindre landbrug skal søge en miljøtilladelse eller anmelde et dyrehold.
billede af sortbrogede malkekøer

Dyrehold på 3 til 15 dyreenheder

Hvis du vil holde dyr eller ændre dit dyrehold til mellem 3 og 15 dyreenheder, skal du anmelde det til kommunen.
Du skal udfylde et ansøgningsskema og sende det til kommunen. Skemaet finder du i den grønne selvbetjeningsboks øverst til højre på denne side. Du kan sende skemaet ind elektronisk gennem selvbetjeningen.

Der gælder særlige regler for landbrug med pelsdyr. Se næste afsnit

Dyrehold på 15 til 75 dyreenheder

Hvis du vil udvide eller ændre dit dyrehold til mellem 15 og 75 dyreenheder skal du søge miljøtilladelse ved kommunen.
Miljøstyrelsen har lavet et ansøgningsskema, men det kan være en stor fordel at sende ansøgningen gennem det digitale ansøgningssystem på www.husdyrgodkendelse.dk.

Kommunen vil i mange tilfælde, hurtigere kunne afgøre din sag, hvis den er indsendt elektronisk, fordi systemet automatisk laver beregninger kommunen skal bruge.

 
Særligt for pelsdyr

Hvis du vil have pelsdyr, f.eks. mink, skal du søge miljøtilladelse allerede fra 3 til 25 dyreenheder, enten gennem www.husdyrgodkendelse.dk eller via Miljøstyrelsens skema, som du kan se herunder.

Hvis du vil have over 25 dyreenheder i pelsdyr, skal du søge miljøgodkendelse gennem www.husdyrgodkendelse.dk.

Her på Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde skema og vejledning til dyrehold mellem 15 og 75 dyreenheder eller pelsdyr mellem 3 og 25 dyreenheder

Mulighed for ansøgning via www.husdyrgodkendelse.dk.

Dyrehold på over 75 dyreenheder

Hvis du vil udvide eller ændre dit dyrehold til over 75 dyreenheder skal du søge miljøgodkendelse ved kommunen.
Du skal sende ansøgningen ind via det elektroniske ansøgningssystem på websiden www.husdyrgodkendelse.dk.

 
Nogle ændringer kræver kun en anmeldelse

Det er muligt at bygge f.eks. en ny ensilageplads eller gyllebeholder ved en anmeldelse til kommunen. Se mere her på siden under Landbrug - anmeldeordninger.

Links

Her kan du få Miljøstyrelsens skema og vejledning til dyrehold mellem 15 og 75 dyreenheder eller pelsdyr mellem 3 og 25 dyreenheder 

Sidst opdateret