VVM for virksomheder og anlæg

En lang række virksomheder og anlægsprojekter er omfattet af VVM-reglerne. For nogle projekter skal miljøpåvirkningerne vurderes før der kan gives tilladelse. VVM-projekter skal anmeldes
Maskinarbejder der svejser

For virksomheder omfattet af Bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen


Hvis din virksomhed er omfattet af Bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen skal du VVM-anmelde dit projekt gennem selvbetjeningsportalen Byg og Miljø. Brug knappen i selvbetjeningsboksen øverst til højre.

Se Godkendelsesbekendtgørelsen

Se VVM bekendtgørelsen

For andre projekter

Hvis dit projekt er omfattet af VVM-reglerne, skal det VVM-anmeldes til Silkeborg Kommune. 

Du finder anmeldeskemaet i selvbetjeningsboksen øverst til højre.

Læs mere om VVM ved at klikke på boksene herunder.

Fold alle ud

VVM anlæg skal anmeldes

Hvis dit projekt er omfattet af VVM-reglerne, skal det VVM-anmeldes. Der er to veje:

1. Er din virksomhed omfattet af Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed skal du VVM-anmelde dit projekt via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. Du finder et link til Byg og Miljø øverst til højre.

2. Andre projektet skal VVM-anmeldes på et anmeldeskema der findes i bilag 5 i VVM-bekendtgørelsen. Du finder anmeldeskemaet øverst til højre.


VVM-anmeldelsen skal sendes til Silkeborg Kommune. I de fleste tilfælde er det Silkeborg Kommune, der skal behandle sagen. I særlige tilfælde er det Naturstyrelsen eller Miljøstyrelsen, der skal behandle sagen.

Din anmeldelse skal under alle omstændigheder sendes til Silkeborg Kommune. Vi videresender anmeldelsen til Naturstyrelsen eller Miljøstyrelsen, hvis de er myndighed. 

Er din virksomhed eller dit anlæg omfattet af VVM-reglerne?

En lang række virksomheder og anlæg er omfattet af VVM-reglerne. Det gælder blandt andet anlæg til energiproduktion, råstofindvinding, landbrug, skovbrug og dambrug, motorsportsbaner, fødevareindustri, vejanlæg mm.

De virksomheder og anlæg der er omfattet af VVM-reglerne står på bilag 1 og bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen.

Hvis et anlæg står på bilag 1 til VVM-bekendtgørelsen, vil anlægget være obligatorisk VVM-pligtigt.

Hvis et anlæg står på bilag 2 til bekendtgørelsen skal VVM-myndigheden screene projektet for at vurdere, om det påvirker miljøet væsentligt. Hvis screeningen viser, at der er en væsentlig miljøpåvirkning, er projektet VVM-pligtigt.

Hvis et anlæg er VVM-pligtigt skal der laves en VVM-redegørelse. Der er også krav om at offentligheden skal inddrages.

Se VVM-bekendtgørelsen 

Læs mere om VVM på Miljøstyrelsens hjemmeside

Sagsforløb ved VVM-pligt

Når Silkeborg Kommune er VVM-myndighed, er sagsforløbet for et VVM-pligtigt anlæg følgende:

  • Bygherre anmelder et anlægsprojekt til Silkeborg Kommune 
  • Projektet annonceres offentligt og offentligheden anmodes om at komme med kommentarer
  • Projektet annonceres offentligt og offentligheden anmodes om at komme med kommentarer
  • Silkeborg Kommune udarbejder en VVM-redegørelse og måske et udkast til kommuneplantillæg
  • VVM-redegørelsen og udkast til kommuneplantillæg udsendes i offentlig høring
  • Efter høringsperioden behandles eventuelle indsigelser
  • Kommuneplantillægget offentliggøres og der er mulighed for at klage over det.

Hvad betyder VVM?

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.

Formålet med VVM-reglerne er at sikre, at der laves en beskrivelse og en vurdering af hvilke miljøpåvirkninger et anlæg medfører. 

Beskrivelser og vurderinger offentliggøres i en VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen indgår i beslutningen om at give tilladelse til eller at afslå etablering af anlæg, der kan påvirke miljøet væsentligt. 

En VVM-redegørelse er ikke en tilladelse eller en godkendelse af et projekt, men udelukkende en beskrivelse af projektets miljøpåvirkninger.

Sidst opdateret