Vil du opføre en vindmølle?

Støj fra vindmøller må ikke genere naboerne. Derfor skal du placere din vindmølle i god afstand fra naboer.
Billede af vindmøller

Vil du opføre en vindmølle?

Fold alle ud

Støj fra vindmøller

Der gælder særlige regler for etablering, ændring og drift af vindmøller. I vindmøllebekendtgørelsen er der fastsat støjgrænser for vindmøller.

Inden du stiller en vindmølle op, skal du anmelde den til os. Med anmeldelsen skal du sende beskrivelse af vindmøllen, en støjrapport og en beregning, der viser, at vindmøllen kan overholde støjgrænserne.

Hvis der er flere vindmøller i området, er det ikke nok, at den enkelte vindmølle overholder støjgrænserne. Støjbidrag fra samtlige vindmøller må ikke overskride støjgrænserne. Det skal du dokumentere.

Du kan læse mere om reglerne i Vindmøllebekendtgørelsen.

Sidst opdateret