Ansøgninger og jordhåndteringsplan

Den gode og fyldestgørende ansøgning er den vigtigste forudsætning for, at vi kan behandle din sag hurtigt.
ansøgning

Her kan du se hvilke oplysninger vi har brug for fra dig om projektet, og ikke mindst om forureningsforholdene:

  • § 8-ansøgning (ansøgning om bygge- og anlægsarbejde eller ændring af arealanvendelsen på kortlagte areal)
  • § 19-ansøgning (ansøgning om genanvendelse af jord)
  • Jordhåndteringsplan i forbindelse med bortskaffelse af jord
Sidst opdateret