Virksomheder i bygninger i landzone

Du kan etablere visse typer virksomheder i overflødige bygninger i alndzone. Kommunen skal vurdere forholdene, inden du etablerer virksomheden
Landbrugsbygning
Det betyder, at du skal ansøge om at etablere erhverv i bygningerne inden de tages i brug.

Efterfølgende kan du udvide din mindre virksomhed til en størrelse, hvor den ikke generer bl.a. miljøet og naboer væsentligt.

Virksomheden skal startes i bygninger, der er mere end fem år gamle. Bygningerne skal kunne bruges, som de er eller med en mindre ombygning eller tilbygning.

Følgende erhverv kan eksempelvis indrettes i sådanne bygninger:

  • håndværks- og industrivirksomhed,
  • mindre butikker,
  • lager- og kontorformål m.v.
  • liberale erhverv

Virksomheden må kun have et lille udendørs oplag. F.eks. betyder det, at en bilsalgsvirksomhed kun have 5 biler udendørs.

Det samlede butiksareal må være op til 250 m2

Øvrige virksomheder kan som udgangspunkt udvide som minimum op til 500 m2 (visse vilkår skal være opfyldt).

Hvad sker der, hvis virksomheden vokser?

Hvis din virksomhed får succes, og du har behov for at udvide til mere end en mindre virksomhed, så vil din virksomhed skulle flytte til et egentligt erhvervsområde. 

Læs mere om virksomheder i erhvervsområder

Du skal overveje om du fra starten bør finde et sted i et erhvervsområde med passende udvidelsesmuligheder, ligesom du skal overveje hvornår flytningen fra den tidligere landbrugsejendom skal ske i forhold til de bygningsmæssige investeringer du foretager.

Spildevand

I erhvervsområder kan spildevand afledes til offentligt kloaksystem, hvorimod det på landet er svært at få tilladelse til at etablere eget renseanlæg.

Sidst opdateret