Bevillingsnævnets sammensætning

Silkeborg Kommune har oprettet et Bevillingsnævn. På denne side kan du finde oversigt over nævnets medlemmer.

Bevillingsnævnets sammensætning:

Borgmester Steen Vindum (formand)
Politidirektør Jens Kaasgaard (næstformand)
Brita Laugesen, valgt for Horesta
Jens Svenningsen, valgt for Restaurationsgruppen, 3F, Silkeborg.

Nævnet holder møde 9 gange årligt. Der holdes ikke møder i juli og december.

Silkeborg Kommunes borgmesterkontor fungerer som sekretariat for Bevillingsnævnet. Spørgsmål om den praktiske sagsgang, når sagen er modtaget til Bevillingsnævnet, kan rettes til sekretæren for Bevillingsnævnet.

Sidst opdateret