GudenåSamarbejdet

GudenåSamarbejdet er de 7 Gudenå-kommuners samarbejde om at udfolde Gudenåens og oplandets rekreative potentiale

De 7 Gudenå-kommuner, der arbejder sammen om Gudenåens rekreative potentiale, er:

  • Hedensted
  • Horsens
  • Skanderborg
  • Silkeborg
  • Viborg
  • Favrskov
  • Randers

Samarbejdet følger 3 spor:

  • Gudenåen og borgerne 
  • Gudenåen og turisme 
  • Gudenåen og forretningsudvikling

Et væsentligt formål er at gøre Gudenåens oplevelsesmuligheder mere synlige og tilgængelige for flere borgere og turister. 

Målgruppe

Målgruppen for samarbejdet er de 7 kommuners borgere, potentielle bosættere og turister. Derudover kan det også være virksomheder, der på den ene eller den anden måde arbejder med Gudenåens potentialer.

Gudenåkomiteen

Gudenåsamarbejdet har indtil årsskiftet 15/16 været en del af Gudenåkomitéen, der er de 7 kommuners samarbejde om myndighedsopgaver vedr. vandmiljø og sejlads på Gudenåen.
Læs mere om Gudenåkomitéen 

Gudenåkomitéen er fortsat en væsentlig samarbejdspartner for GudenåSamarbejdet, der også arbejder tæt sammen med visit-organisationerne, Naturstyrelsen og andre aktører omkring Gudenåen og bygger videre på det arbejde, der er udført i regi af især de to projekter VisitGudenaa og OplevGudenaa samt Gudenåkomiteens Helhedsplan 2015.

Både Gudenåkomitéens og Gudenåsamarbejdets sekretariat er placeret i Silkeborg Kommune men i hver sin afdeling, henholdsvis i Teknik og Miljø og i Analyse og Udvikling.

Organisering

GudenåSamarbejdet er politisk forankret i et borgmesterforum, der mødes efter behov - typisk én gang årligt. Imellem møderne står de 7 kommuners kommunaldirektører for det overordnede arbejde, mens den praktiske koordinering og det udførende arbejde varetages af en faglig styregruppe forankret i kommunernes udviklingsenheder. Der er knyttet en fuldtidsansat netværkskoordinator til styregruppen.

Har du spørgsmål eller kommentarer, kan du kontakte GudenåSamarbejdets netværkskoordinator.

Sidst opdateret