Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Sundheds- og Omsorgsafdelingen hører under Sundheds- og Forebyggelsesudvalgt og Ældre- og Handicapudvalget.

Sundheds- og Omsorgsafdelingens sektioner: 

Myndighedssektionen 
Sektionen for Hjemmepleje og Hjemmesygepleje 
Sektionen for Plejecentre
Sektionen Nære sundhedstilbud 
Staben for Sundhed og Omsorg
Udviklings- og Forebyggelsessektionen

Læs mere her

Fold alle ud

Opgaver

Vi arbejder blandt andet med:

 • Visitation til personlig og praktisk hjælp, mad og vareudbringning
 • Udførelse af personlig og praktisk hjælp
 • Plejeboliger
 • Social- og sundhedsuddannelser
 • Sundhedsområdet
 • Idræt om dagen
 • Hjælpemidler
 • Demens
 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Aktivitetscentre
 • Handicapkørsel
 • Patientsikkerhed

Sidst opdateret