Søtorvet: Ny bydel med inspiration fra New York

Silkeborg får en helt ny bydel med både boliger, en bypark og med plads til butikker og caféer.

AP Pension står bag den nye bydel, som er tegnet af C. F. Møller. Den nye bydel kommer til at bestå af 32.000 m2 blandet bebyggelse, detailhandel, erhverv og en hævet grøn bypark inspireret af New York High Line. Den nye bydel har rekreative arealer direkte til Gudenåen (Remstrup Å) og forbinder det kulturhistoriske område ved Papirfabrikken med Silkeborg midtby.

AP Pension ventes at gå i gang med planlægningen af 1. etape af den nye bydel i løbet af efteråret 2017.

Søtorvet er et stort område, der ligger centralt placeret i Silkeborg som et knudepunkt mellem midtbyen, Silkeborg Langsø, Slotsholmen, Remstrup Å, Papirfabrikken og Havnen. Området består i dag af parkeringspladser, En stor Kvickly og en Circle K-tankstation.

280 lejeboliger i huse fra 5-8 etager, butikker og cafeer samt hævet bypark
I fremtiden vil området blive omdannet med ca. 280 ejer- og lejeboliger fordelt på otte punkthuse i forskellige højder fra fem til otte etager. Husene opføres i forskellige tegltyper med varierende farver og grøn beplantning.

Inspireret af New York High Line bygges husene på et hævet, offentligt tilgængeligt byrum - en bypark - som giver nogle flotte kig ud over byen, Silkeborg Langsø, Havnen og naturen. 

Det hævede byrum skærmer samtidig for støjen fra den trafikerede Christian 8.s Vej, og dermed skabes et fredeligt, offentligt byrum med udsigt over området, hvor naturen og byen mødes.

Byparken folder sig med amfitrapper ned mod promenaden langs Remstrup Å, Papirfabrikken og Havnen. 

Under byparken etableres en stor dagligvarebutik på ca. 3.500 m2 med lager og varegård, parkering, og med mindre butikker og caféer i stueplan ud mod åen og promenaden. Ved Havnen etableres en helt ny torveplads, som er forbundet til promenaden langs åen.

Se flere illustrationer på Søtorvets hjemmeside  

Byggeriet er opdelt i tre etaper

  1. AP Pension går i gang med at bygge boliger og ny Kvickly-butik på Søtorvet. Planlægningen af arbejdet begynder i september 2017.
  2. Kvickly flytter ind i den nye butik, og den gamle Kvickly rives ned, så 2. etape af bebyggelsen kan opføres. 
  3. Er aftalerne på plads, vil AP Pension bygge 3. etape, hvor Circle K-tankstationen ligger i dag.
       

Nye veje i bydelen
Den nye bydel ændrer vejene i området, så trafikafviklingen bliver bedre, og så vejene kan håndtere den forventede fremtidige trafik.
Det nuværende Kvickly-kryds ved Søvej og Christian 8.s Vej sløjfes.

Søvej føres i stedet ud i et nyt kryds ved Christian 8.s Vej lidt syd for det nuværende kryds, hvor det ene ben i krydset bliver indkørslen til Kvicklys vareindlevering under byparken.

Der bygges en ny vej fra Papirfabrikken, som føres ud til et nyt T-kryds ved Christian 8.s Vej lidt længere mod nord, hvor Kvickly ligger i dag.
Christian 8.s Vej flyttes samtidig væk fra Silkeborg Langsø, så der dannes en grund til et nyt Museum Jorn ved Silkeborg Langsø.

Sidst opdateret