Firmaet A. Enggaards tilbud om at bygge parkeringskælder under Torvet

Efter offentligt EU-udbud i efteråret 2014 var der i december 2014 indkommet to tilbud fra én byder, firmaet A. Enggaard A/S. Al materiale i firmaet A. Enggaards tilbud kan ses nedenfor.
sommerliv på Torvet Nyhed om den politiske beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og overblik over parkering under Torvet.


Parkering under Torvet – proces og baggrund samt spørgsmål og svar.

Tilbud A
Tilbud A er en parkeringskælder i en etage med 121 parkeringspladser. Vejadgang til parkeringskælderen sker via Rådhusgade, og der er indeholdt tre trappeanlæg op til Torvet, det ene trappehus med elevator. Prisen for løsning A er minus 22,3 mio. kr. ekskl. moms. De samlede udgifter til at bygge parkeringskælderen anslås til 64,9 mio. kr. ekskl. moms. De årlige udgifter til driften af parkeringsanlægget skønnes at være 770.000 kr.

Tilbud B
Tilbud B er en parkeringskælder i to etager med 223 parkeringspladser. Vejadgang til parkeringskælderen sker via Rådhusgade, og der er indeholdt tre trappeanlæg op til Torvet, det ene trappehus med elevator. Prisen for løsning B er minus 33,4 mio. kr. ekskl. moms. De samlede udgifter til at bygge parkeringskælderen anslås til 94,9 mio. kr. ekskl. moms. De årlige udgifter til driften af parkeringsanlægget skønnes at være 1,3 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vurderer, at tilbud B er det økonomisk mest fordelagtige, og indstiller til Byrådet, at Silkeborg Kommune investerer 33,4 mio. kr. i at realisere parkering i to etager under Torvet.

Køb- og salgssager er normalt lukkede sager for offentligheden frem til efter Byrådets behandling, men Økonomi- og Erhvervsudvalget har i denne sag besluttet at offentliggøre al indholdet i de to tilbud fra firmaet A. Enggaard. 

Tilbud B - det indstillede tilbud
O Tilbud
1 Identifikation af tilbudsgiver
2.1 Organisationsdiagram
2.2 Tro og love – samlet – og underskrevet
2.3.1 Årsregnskab 2011
2.3.2 Årsregnskab 2012
2.3.3 Årsregnskab 2013
2.3.2 Revisorerklæring
2.4 Referencer P-anlæg
2.5.1 Rådighedserklæring, Rambøll
2.5.2 Rådighedserklæring, Årstidernes Arkitekter
3.1 Beskrivelse af P-anlæg under Torvet i tilbud B
3.2 Plan 1:200 forslag B
3.3 Arealopgørelse
3.4.1 Tidsplan B
3.4.2 Tidsplan AB
3.5 Byggeplads
3.6-7 Drift og vedligehold
4.1 Beskrivelse af deltagende virksomheder ABCD
4.2 Forventet selskabsform
4.3 Samarbejde og organisation
5 Forsikring
6 Finansielle forhold
7 Pris og økonomi i forslag B
8 Forbehold
9 Andet
A3-mappe: Parkering under Silkeborg Torv forslag B


Tilbud A

0 Tilbud
1 Identifikation af tilbudsgiver
2.1 Organisationsdiagram
2.2 Tro og love – samlet – og underskrevet
2.3.1 Årsregnskab 2011
2.3.2 Årsregnskab 2012
2.3.3 Årsregnskab 2013
2.3.2 Revisorerklæring
2.4 Referencer P-anlæg
2.5.1 Rådighedserklæring, Rambøll
2.5.2 Rådighedserklæring, Årstidernes Arkitekter
3.1 Beskrivelse af P-anlæg under Torvet i tilbud A
3.2 Plan 1_200 forslag A
3.3 Arealopgørelse
3.4.1 Tidsplan A
3.4.2 Tidsplan AB
3.5 Byggeplads
3.6-7 Drift og vedligehold
4.1 Beskrivelse af de deltagende virksomheder ABCD
4.2 Forventet selskabsform
4.3 Samarbejde og organisation
5 Forsikring
6 Finansielle forhold
7 Pris og økonomi i forslag A
8 Forbehold
9 Andet
A3-mappe: Parkering under Silkeborg Torv forslag A

Sidst opdateret