Forlængelse af Drewsensvej mod vest

Silkeborg Kommune planlægger at forlænge den vestlige del af Drewsensvej til Søndre Ringvej. Baggrundsmaterialet kan du finde her på siden.

Silkeborg Kommune har sat gang i det indledende arbejde med at forlænge Drewsensvej mod vest. Drewsensvejs forlængelse skal sammen med Nordskovvej og en ombygning af Christian 8.s Vej gøre det nemmere at komme i bil til Silkeborgs midtby, sikre væksten i byen og give mulighed for et bedre bymiljø i midtbyen.

Der er udarbejdet skitseforslag til 3 forskellige linieføringer, men vi har valgt at arbejde videre med forslag III som hovedforslag og forslag II som alternativ.

De tre forslag:

I: Drewsensvejs forlængelse etableres nord for jernbanen og Herningvej forlægges mod syd.
II: Drewsensvejs forlængelse etableres syd for jernbanen. Det er kun muligt at dreje højre ind og højre ud ved Dalgasgade.
III: Drewsensvejs forlængelse føres under Søndre Ringvej og der etableres en hank mellem Herningvej og krydset ved Vestergade.

Tre forslag

VVM- redegørelse er under udarbejdelse

Vi er lige nu i færd med at udarbejde en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) for de to forslag. Sideløbende udarbejder vi et forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner for linjeføringerne. Det forventes, at VVM-redegørelse sammen med kommuneplantillæg og lokalplan kommer i offentlig høring i løbet af sommeren 2017.

Indkaldelse af ideer, forslag og kommentarer

VVM-proceduren blev igangsat med en debat fra 29. juni 2015 til 11. september 2015. Du kan se oplægget til debatten og de gennemførte forundersøgelser via linket nedenfor. Du er også velkommen til at kontakte Teknik- og Miljøafdelingen, hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet: 89 70 10 00. Der er ligeledes afholdt borgermøde i idéfasen torsdag 27. august 2015 kl. 19.00.

Se debatoplæg: Drewsensvej vest

Hvad betyder VVM?

Forlængelse af Drewsensvej mod vest er et VVM-pligtigt anlæg. VVM-proceduren indebærer, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en VVM-redegørelse, og inddragelse af offentligheden er en vigtig del af beslutningsprocessen. VVM-redegørelsen undersøger vejens påvirkning af omgivelserne. Når VVM rapporten er færdig, skal der tages stilling til om der kan gives en VVM tilladelse med henblik på at etablere vejen.

Læs mere om VVM-reglerne

Beslutninger i politiske udvalg og byråd

Beslutning i Vej og Trafikudvalget 10-10-2012
Beslutning i Vej og Trafikudvalget 12-01-2015
Beslutning i Plan-, miljø- og klimaudvalget 8. juni 2015
Sidst opdateret