Afgørelser i Teknik- og Miljøafdelingen

Her finder du annoncering af afgørelser i Teknik- og miljøafdelingen. Du har i de fleste tilfælde mulighed for at indgive en klage, læs mere under de enkelte afgørelser.

Landzonetilladelser

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Her kan du se tilladelser efter planlovens § 35, stk. 1 med eventuelle dispensationer fra naturbeskyttelsesloven.

Ikke vvm-pligt for regulering i Gjessø Bæk ved Gjessø

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt om regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø ikke er vvm-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 17. juli 2017. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Sidst opdateret