Afgørelser i Teknik- og Miljøafdelingen

Her finder du annoncering af afgørelser i Teknik- og miljøafdelingen. Du har i de fleste tilfælde mulighed for at indgive en klage, læs mere under de enkelte afgørelser.

Landzonetilladelser

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Her kan du se tilladelser efter planlovens § 35, stk. 1 med eventuelle dispensationer fra naturbeskyttelsesloven.

Tillæg 53 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 er vedtaget

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Silkeborg Byråd har den 27. marts 2017 vedtaget Tillæg 53 til Kommuneplan 2013-2025. Tillægget ændrer boligrammen 12-B-53 med henblik på tilbageførsel til landzone af det areal, som udtages af rammen. Desuden ændres bebyggelsesprocenten fra 25 til 30.

Sidst opdateret