Afgørelser i Teknik- og Miljøafdelingen

Her finder du annoncering af afgørelser i Teknik- og miljøafdelingen. Du har i de fleste tilfælde mulighed for at indgive en klage, læs mere under de enkelte afgørelser.

Landzonetilladelser

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Her kan du se tilladelser efter planlovens § 35, stk. 1 med eventuelle dispensationer fra naturbeskyttelsesloven.

Vandmiljø: Tilladelse til regulering af Gjern Å, Dalby Bæk og Nørbæk

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Silkeborg Kommune har givet tilladelse til at etablere gydebanker og udlægge sten i Gjern Å, Dalby Bæk og Nørbæk for at skabe passage og bedre levesteder for bl.a. smerling og ørred. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i fire uger fra tilladelses datoen.

Sidst opdateret