Landbrug: § 11 miljøgodkendelse af Ingerslevvej 7, 8632 Lemming

Klager skal sendes via klageportalen senest d. 10. august 2017
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Beskrivelse af sagen

Ansøger Mads Niær Kristensen har søgt om at udvide og ændre produktionen på Ingerslevvej 7, 8632 Lemming fra 8.000 slagtesvin (36-72 kg) og 1.000 slagtesvin (32-107 kg) svarende til 114,73 DE til 38.000 smågrise (7,1-32 kg) svarende til 183,43 DE.

Der bygges ikke nyt. I stedet renoveres eksisterende gulvsystemer, så de er tilpasset smågriseproduktion fremfor slagtesvin.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Mariann Nakano Pinkalski på tlf. 89 70 15 31 eller på e-mail mlp@silkeborg.dk

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Der er også adgang til Klageportalen via
www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 10. august 2017.

Download afgørelsen
 
Miljøgodkendelse af Ingerslevvej 7, 8632 Lemming (pdf)

Sidst opdateret