Landbrug: § 10 miljøtilladelse til Sølvstensvej 20 8882 Fårvang

Klager skal sendes via klageportalen senest d. 2. november 2017
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Beskrivelse af sagen

På ejendommen Sølvstensvej 20, 8882 Fårvang er der i dag husdyrproduktion bestående af ammekøer med opdræt. Ansøger Axel Laursen ønsker en mindre udvidelse af produktionen fra 17 ammkvæg (> 600 kg) med 11 tyrekalve (40-230 kg), 3 småkalve (0-6 mdr.), 11 ungtyre (230-650 kg) og 14 kvier (6-27 mdr.) svarende til 23,73 DE til 30 ammekvæg (> 600 kg) med 15 tyrekalve (40-230 kg), 7 småkalve (0-6 mdr.), 23 kvier (6-27 mdr.) og 15 ungtyre (230-650 kg) svarende til 43,56 DE.

Derudover ønskes en stormskadet stald genopført. Stalden udvides fra 130 m2 til ca. 183 m2.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Mariann Nakano Pinkalski på tlf. 89 70 15 31 eller på e-mail mlp@silkeborg.dk

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 2. november 2017.

Download afgørelsen

§ 10 miljøtilladelse af Sølvstensvej 20, 8882 Fårvang (pdf)

Sidst opdateret