Natura 2000 screening af forslag til Natura 2000-handleplaner

Silkeborg Kommune har udarbejdet forslag til 2. generation af Natura 2000-handleplaner. Forslagene er screenet og vi har afgjort at de ikke skal miljøvurderes. Klagefrist 07. marts 2017.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Miljøscreening af forslag til Natura 2000-handleplaner

Silkeborg Kommune har i henhold til § 3, stk. 1, nr. 3, i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10. december 2015) screenet for miljøvurdering af de seks forslag til Natura 2000-handleplaner.  

På baggrund af screeningen er det vurderet, at planerne ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 4 stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.


Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering af forslag Natura 2000-handleplanerne

Screeningsskema til forslag til N36 Nipgård Sø Handleplan 2016-21

Screeningsskema til forslag til N49 Gudenå og Gjern Bakker Handleplan 2016-21

Screeningsskema til forslag til N52 Salten Å, Salten Langsø mv. Handleplan 2016-21

Screeningsskema til forslag til N53 Sepstrup Sande mv. Handleplan 2016-21

Screeningsskema til forslag til N57 Silkeborg Skovene Handleplan 2016-21

Screeningsskema til forslag til N228 Stenholt Skov og Stenholt Mose Handleplan 2016-21


Natura 2000 Handleplanerne for Silkeborg Kommune kan ses i nedenstående links.

Eventuelle spørgsmål til planerne kan stilles til Bente Sørensen, bes@silkeborg.dk eller på tlf. 89701518.

N36 Nipgård Sø Handleplan 2016-21

N49 Gudenå og Gjern Bakker Handleplan 2016-21

N52 Salten Å, Salten Langsø mv. Handleplan 2016-21

N53 Sepstrup Sande mv. Handleplan 2016-21

N57 Silkeborg Skovene Handleplan 2016-21

N228 Stenholt Skov og Stenholt Mose Handleplan 2016-21

Sidst opdateret