Sejlads - Tilladelse til langtursudlejning af fartøjer på Gudenåen

Silkeborg Kommune har givet Silkeborg Kajak- og SUB center tilladelse til at udleje fartøjer på langtursbasis i perioden 2017-2020. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i fire uger fra tilladelses datoen.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til udlejning af fartøjer på langtursbasis til Silkeborg Kajak- og SUB center ved Summits.

Tilladelsen er gældende fra 6. maj 2017 til 31. december 2020 med mulighed for 2x2 års forlængelse. Eventuel forlængelse meddeles senest 3 måneder før tilladelsen udløb. I modsat fald ophører tilladelsen uden særskilt opsigelse.

Fartøjsudlejerens hovedisætningsted er Åhave allé 7, 8600 Silkeborg, og udlejningssejladsen kan ske i hele Gudenåsystemet.

Download tilladelsen

Tilladelse til langtursudlejning

Sidst opdateret