Vandmiljø: Tilladelse til regulering af Gjessø Bæk

Silkeborg Kommune har 12. juli 2017 givet tilladelse til at regulere Gjessø Bæk ved Gjessø by i form af genåbning af to rørlagte strækninger og hævning af vandløbsbunden på to korte strækninger. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i fire uger fra tilladelsesdatoen.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Tilladelsen giver Silkeborg Kommune mulighed for at højne områdets rekreative værdi og forbedre forholdene for dyre- og planteliv i Gjessø Bæk. Henvendelse om sagen kan rettes til Martin Andersen på tlf.: 8970 2081 eller e-post: vand@silkeborg.dk

Download materiale

Hent tilladelsen

Sidst opdateret