Tilladelse til langtursudlejning af fartøjer på Gudenåen

Silkeborg Kommune har givet Lej Min Båd tilladelse til at udleje fartøjer på langtursbasis i perioden 2017-2020. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i fire uger fra tilladelses datoen.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til udlejning af fartøjer på langtursbasis til Lej Min Båd.

Tilladelsen er gældende fra 15. februar 2017 til 31. december 2020 med mulighed for 2x2 års forlængelse. Eventuel forlængelse meddeles senest 3 måneder før tilladelsen udløb. I modsat fald ophører tilladelsen uden særskilt opsigelse.

Fartøjsudlejerens hovedisætningsted er Ludvigslyst, Julsøvej, 8600 Silkeborg, og udlejningssejladsen kan ske i hele Gudenåsystemet, hvor motorbådssejlads er tilladt.

Se hele afgørelsen

Sidst opdateret