Virksomheder og jord - ansøgning om ændring af miljøgodkendelse til oplag af letforurenet jord

Bemærkninger til ansøgning og anmodning om udkast til afgørelsen skal indsendes senest den 9. april 2017 kl 23.59.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Beskrivelse af sagen

Kingo Karlsen A/S har den 9. marts 2017 søgt Silkeborg Kommune om ændring en miljøgodkendelse på F.L. Smidths Vej 17, Silkeborg til midlertidigt oplag af lettere forurenet jord . Ændringen omfatter aktiviteter, hvor ansøgningsmaterialet skal offentliggøres inden Silkeborg Kommune træffer afgørelse.

Kingo Karlsen ønsker et midlertidigt oplag af lettere forurenet jord forud for genanvendelse.

Oplagets størrelse ønskes ændret fra 20.000 t til 50.000 t. Oplaget vil foregå på Sortenborgvej 23, Silkeborg umiddelbart nord for Kingo Karlsens eksisterende aktiviteter.

Enhver har ret til at se og kommentere ansøgningsmaterialet samt få tilsendt udkast til afgørelse. Du skal kontakte Silkeborg Kommune inden den 9. april 2017 kl 23.59 pr. mail virksomhederogjord@silkeborg.dk, hvis du ønsker ansøgningsmaterialet eller udkast til afgørelse tilsendt. Bemærkninger til ansøgningen skal ligeledes sendes til Silkeborg Kommune inden den 9. april kl 23.59 til virksomhederogjord@silkeborg.dk.
Du vil få 2 uger til at komme med bemærkninger til et udkast til en afgørelse, såfremt du anmoder om dette inden for den fastsatte frist.

Retten til at se ansøgningsmaterialet er begrænses af reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Kontaktoplysninger


Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til ansøgningen mm kan du kontakte Hanne B Lorentzen på tlf. 8970 1503 eller på email hl@silkeborg.dk

Download afgørelsen


Ansøgningen med bilag (PDF)
Sidst opdateret