Vandmiljø: Rørlægning af grøft med udløb i Voel Bæk

Silkeborg Kommune fremlægger et projekt for regulering af to grøfter med udløb i Voel Bæk i fire uger. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til projektet til og med 5. oktober 2016.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at rørlægge to strækninger på i alt ca. 314 m af to grøfter, der løber ud i Voel Bæk. Projektforslaget fremlægges nu for offentligheden i fire uger fra 7. september 2016 til og med 5. oktober 2016. Bemærkninger til eller henvendelse om projektet kan rettes til Anders Aahave på telefon 8970 2087 eller e-mail:vand@silkeborg.dk

Download materiale