Arkiv - Vandmiljø: Rørlægning af grøft med udløb i Sejling Bæk

Silkeborg Kommune fremlægger et projekt for regulering af en grøft med udløb i Sejling Bæk i fire uger. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til projektet til og med 8. september 2016.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at rørlægge en strækning på 160 m af en grøft, der løber ud i Sejling Bæk. Projektforslaget fremlægges nu for offentligheden i fire uger fra. 11. august 2016 til 8. september 2016. Bemærkninger til eller henvendelse om projektet kan rettes til Anders Aahave på telefon 8970 2087 eller e-mail:vand@silkeborg.dk

Download materiale