Bjælkebro over Remstrup Å

Silkeborg Kommune, Vej og Trafik, har ansøgt om at opføre en bro over Remstrup Å i forbindelse med etablering af Nordskovvej. Broen opføres mellem de to eksisterende jernbanebroer. Du har mulighed for at komme med dine bemærkninger til projektet til og med 28. september 2016.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon


I nedenstående links kan du se notat vedrørende ansøgning om bro over Remstrup Å, samt COWI's tekniske notat om overføringen. 

Yderligere oplysning kan fås hos Rasmus Wermuth Jensen e-mail: rasmuswermuth.jensen@silkeborg.dk eller tlf. 8970 1548

Notat vedrørende ansøgning om bro over Remstrup Å

Overføring af Remstrup Å - Teknisk notat COWI


nr. 1
Indsendt af: Jens Nymand
Dato:
Høringsvar vedr. Bjælkebro over Remstrup Å
Når der skal pilles ved de gamle broer skal der herfra lyde en opfordring til at lave en ny flot bro der kombinerer bane, vej og sti i en moderne arkitektonisk løsning. Man kunne i den anledning også løse problemet med viadukten på Sejsvej