Landbrug: Ansøgning om udvidelse af kvægbrug på Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Der indkaldes til ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre arbejde med miljøgodkendelsen af Charlottenlundvej 24, hvor besætningen ønskes udvidet fra 204 malkekøer med opdræt og tyrekalve til 204 malkekøer og et øget antal opdræt og tyrekalve. Fristen for at komme med bemærkninger og ønsker er d. 30. september 2016.

Det søges der om
På Charlottenlundvej 24, Silkeborg er der i dag en husdyrproduktion på 292 dyreenheder(DE) bestående af 204 malkekøer med opdræt og tyrekalve. Ejeren har ansøgt om at udvide produktionen til 380 DE.

I forbindelse med udvidelsen ansøges der om at etablere plads til kvier i dybstrøelse i eksisterende lade. Der ansøges om at etablering af ny møddingsplads.

Inddragelse af offentligheden

Silkeborg Kommune skal godkende den ansøgte produktion i henhold til §12 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Dette indebærer en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

Forud for udarbejdelsen af miljøgodkendelsen indkaldes hermed ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre planlægningsarbejde.

Ansøgningen kan downloades herunder. Enhver, som anmoder om at få tilsendt udkast til godkendelse, når det foreligger, vil have mulighed for at kommentere dette, inden kommunen træffer afgørelse.

Du kan komme med dine bemærkninger og/eller anmodning om at få tilsendt udkast til godkendelse indtil 30. september 2016 via knappen ”indsend svar” nederst på denne side.

Download materiale

Ansøgning om udvidelse (pdf)

Ansøgningsskema (pdf)

Markkort (pdf)

Oversigtskort (pdf)