Debatoplæg - Gothenborgvej 3 i Them

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har 8. september 2014 besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan (40-005 Gothenborg) og et kommuneplantillæg (tillæg 38) for Gothenborg med adressen Gothenborgvej 3, 8653 Them.
Kort
Du har mulighed for at komme med ideer og forslag
        
4. december 2015 - 20. december 2015

Lokalplanen skal indeholde størstedelen af det bebyggede område, mark øst for det bebyggede område samt areal med ny supplerende vejadgang til Rustrupvej.

Spørgsmål
Hvordan kan man bedst muligt etablere de ansøgte aktiviteter med tilhørende anlæg?

Lokalplanprocessen
For-offentlighed     Silkeborg Kommune skal i henhold til planlovens §23c indkalde ideer og forslag til den forestående planlægning

8 ugers offentlighed     Kommuneplantillæg 11 og Lokalplanforslag 40-005 Gothenborg skal politisk godkendes med henblik på igangsætning af 8 ugers offentlig høring jf. planlovens §24. Den offentlige høring annonceres og alle naboer, lokalråd og øvrige, der ønsker at blive bekendt med forslaget orienteres. Der er mulighed at give høringssvar.

4 ugers klageadgang    Kommuneplantillæg og lokalplanforslag godkendes jf. planlovens §27.

Vedtagelsen annonceres, og alle, der har indgivet høringssvar samt øvrige, der ønsker at blive bekendt med vedtagelsen, vil blive orienteret, når der foreligger en endelig vedtagelse.

 

nr. 1
Indsendt af: Gitte Jensne
Dato:
Høringsvar vedr. Debatoplæg - Gothenborgvej 3 i Them
Jeg ønsker ved dette høringssvar at gøre opmærksom på de støjgener vi oplever når der er arrangementer i træladen.

Det undre mig at det overhovedet er muligt at bruge træladen til offentlige arrengementer, taget i betragtning af tidligere afgørelser.

Vi oplever betydlige støjgener.
nr. 2
Indsendt af: Gitte Jensen
Dato:
Høringsvar vedr. Debatoplæg - Gothenborgvej 3 i Them
Så fremt at der i forbindelse med fremtidige aktiviteter bliver bebygget over mod Gothenborgvej 5. Ønsker jeg at der evt. bliver etableret en beplantning el. lign. der kan skræme for støj.
Vi er allerede generet af støj fra arrengementer i sær ved ugunstige vindforhold.

nr. 3
Indsendt af: Bent Jensen
Dato:
Høringsvar vedr. Debatoplæg - Gothenborgvej 3 i Them
Jeg ønsker ikke ønsker ikke flere arrangementer fra trælasten end vi har nu da vi har støjgener fra dem og at der slutter kl 22