Fællesregulativ for visse vandløb i Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune fremlægger udkast til fællesregulativ for visse vandløb i Silkeborg Kommune.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

For alle offentlige vandløb er der vedtaget en række bestemmelser, som er samlet i et vandløbsregulativ. Regulativet beskriver koter, bundbredde, faldforhold og angiver regler for vandløbets vedligeholdelse og andre forhold.

De eksisterende vandløbsregulativer i Silkeborg Kommune er forældede, og vil blive revideret i løbet af den nærmeste årrække.

En række af de lovpligtige bestemmelser i vandløbsregulativerne er overordnede bestemmelser, som er generelle for alle vandløb. Disse bestemmelser er nu samlet i udkast til fællesregulativ, og vil blive gældende for omfattede vandløb, hvis fællesregulativet vedtages.

Fællesregulativet får ikke afvandingsmæssige konsekvenser, da det ikke ændrer ved vandløbets skikkelse, vandføring, strømrende bredde eller antallet af grødeskæringer. De specifikke vandløbs regulativers beskrivelser af skikkelse og/eller vandføring, strømrende bredder og antal grødeskæringer er fortsat gældende.

I høring til og med 24. november 2015.

Link til fællesregulativet

nr. 1
Indsendt af: Esper Eriksen
Dato:
Høringsvar vedr. Fællesregulativ for visse vandløb i Silkeborg Kommune
Høringssvar fra Vandløbslauget GST er vedlagt som fil inklusiv tilhørende bilag.Bilag R kan desværre ikke vedhæftes, idet den fylder for meget. Eftersendes gerne hvis I har behov for dette.
nr. 2
Indsendt af: LandboForeningen Midtjylland
Dato:
Høringsvar vedr. Fællesregulativ for visse vandløb i Silkeborg Kommune
Vedhæftet høringssvar fra LandboForeningen Midtjylland.
nr. 3
Indsendt af: Lars Brinch Thygesen
Dato:
Høringsvar vedr. Fællesregulativ for visse vandløb i Silkeborg Kommune
DSFs høringssvar til Fællesregulativer