Forslag til nye affaldsregulativer

Forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald, nyt regulativ for erhvervsaffald samt et nyt regulativ for jordstyring sendes i offentlig høring.
Skraldebil der indsamler affald i byen

Høringen er nu afsluttet og der kan ikke længere indsendes høringssvar.


Vi arbejder videre med forslagene og de indkomne høringssvar. Vi forventer at regulativerne godkendes af Byrådet i løbet af foråret.

Forslag til nye affaldsregulativer har været i offentlig høring i 4 uger fra den 6. januar til 3. februar 2016.

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2016

Forslag til regulativ for erhvervsaffald 2016

Forslag til jordstyringsregulativ 2016


nr. 1
Indsendt af: Ingelise Hougs og Ib Hesselberg
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til nye affaldsregulativer
Vi går absolut ind for så miljøvenlig affaldshåndtering som overhovedet muligt.
Ved gennemlæsning af udkastet slår det os, at det kun kan fungere, sålænge man har bil, fordi en del typer affald kun kan afleveres på genbrugspladsen. Med stigende antal ældre og gamle - uden kørekort - er det et problem. Kunne man lave en slags tilkaldsordning?
nr. 2
Indsendt af: Tina Andersen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til nye affaldsregulativer
Jeg under mig over at man ikke har sat dette OP så man kan trykke LIKE når andre har skrevet det som man selv mener!
Det virker Uoverskueligt hvad det egentligt ER som i vil med denne ordning via link!
Inden i startede forsøgordningen i bla Sejs ringede jeg netop og forespurgte en ordning med afhentning af haveaffald mm hvilket blev pure afvis med dårlig tone.
Det BØR være muligt at få afhentet ikke gængs affald for ikke billister. Alternativt så KAN vi da også smide EU elpære med kviksølv i vores dagsrenovering!
nr. 3
Indsendt af: Bjarke Larsen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til nye affaldsregulativer
Mange husstande i Laven ligger på meget skrånende grund og med begrænset og besværlig adgang. Hvis nævnte regler skal overholdes, bliver det en meget stor udgift for den enkelte husstand at sikre lovlig adgangsvej. Derudover ville det være mere hensigtsmæssigt at have en husstandsbeholder til dåser og glas, fremfor en til papir. Dels for at opfordre folk til at skåne miljøet ved at framelde sig unødige reklamer og dels fordi husstande med brændeovn selv kan brænde deres papiraffald.
nr. 4
Indsendt af: Louise Langbak Hansen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til nye affaldsregulativer
Mine kommentarer er kun til husholdningsregulativet. Jeg troede, at det nye affaldregulativ ville indføre ny affaldsordning i Silkeborg Kommune med sortering og nye spande ved husstanden. Det kommer formentlig senere, jeg håber i hvert fald ikke at det er droppet med ny ordning alla forsøgene i Sejs og Kjellerup?
Pkt. 9.1: Er det nødvendigt at pakke skarpe genstande ind når vi har spande? Spanden går jo ikke i stykker hvis der ligger glasskår, og skraldemanden kommer heller ikke i berøring.
Pkt. 9.3. Hvorfor lægger I op til størst mulig hjemmekompostering? Har kommunen diskuteret frasortering til udnyttelse i biogasanlæg? Eller kommer det naturligt ind sammen med ny husstandssorteringsordning i næste omgang regulativer?
Pkt. 9.5 linje 3 forstår jeg ikke, jeg tror der er en sproglig fejl.
Pkt. 15.3. Her står "virksomhederne" men der menes vel "borgeren"?
Vedr. Asbest: Det virker meget skrapt med de nuværende muligheder for kun at aflevere 30 plader gratis på Tandskov og kun lør-søndag. Jeg synes det kræver noget forklaring/argumentation. Man kunne få den tanke, at det er meget nemmere for folk at bruge asbestpladerne som vejunderlag til en sti eller grusvej, hvis der er tale om ejendomme på landet.
Vedr. PCB: Mangler der ikke noget om håndtering af PCB-affald i regulativet?
nr. 5
Indsendt af: Klaus Kirkegaard
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til nye affaldsregulativer
I sommerhusområdet Pramdragerparken, er der ingen gadelygter, så ønsket om at affaldsspanden skal være oplyst er ikke lige til at opfylde.
Vi kunne arrangere belysning, men så skal vi have det tændt, fra vi forlader sommerhuset, til spanden bliver tømt 14 dage eller en måneds senere om vinteren.
Desuden kræves der, at der er ryddet for sne og bekæmpet glat føre. Vi har ingen vintervedligeholdelse i Pramdragerparken, så vi har svært ved at leve op til disse ønsker.

Derfor ønsker jeg, at de strenge krav lempes i sommerhusområder. Ikke fordi, vi ikke gerne vil hjælpe til, men fordi, det er meget svært et leve op til ønskerne, når man nu ikke bor i området.
nr. 6
Indsendt af: Knud Erik Nielsen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til nye affaldsregulativer
Så meget genbrug som muligt.
Vil gerne mere sortering ved kilden.
Vil gerne have mulighed for at sortere grønt og kompost affald til afhentning i spand/beholder ved husstanden også i mindre byer.
Vi har i Lemming haft en sorteringsø.
Det har været godt.
Der har været brug for yderligere beholdere omkring plast f.eks.
Der har været brug for bedre information omkring sortering.
Der har været for små huller/åbninger til at aflevere igennem.
Adgangsforholdene har været besværlige, især for personer som ikke er mindst 175 i højden og det er jo ikke alle.
Det var vist alt.

Hilsen Knud Erik Nielsen, 4157 8153
nr. 7
Indsendt af: Torsten Nielsen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til nye affaldsregulativer
Jeg går også ind for mest mulig genbrug.
Frivillig tilmelding til kildesortering, tror jeg vil give det reneste/bedst sorterede affald. Min oplevelse i Lemming, hvor vi har været så heldig at have en sorteringsø i 2015, er at mange gerne vil sortere. Dem skal man satse på og understøtte så godt det er muligt.
Ønsker til genbrugsøen er:
-Større hul til plast
-Hylde til at stille kasser på, mens de tømmes.
-Lavere placerede huller, så alle kan nå.
-Større kapacitet til pap og papir, da denne container tit er fuld.
-App til at melde ind på, når container trænger til tømning (eller sms til et telefonnummer).
-Online søgeværktøj/vidensbase om, hvordan specifik affald skal genbruges. Gerne med mulighed for at indsende billede samt spørgsmål og få svar. Disse billeder, spørgsmål og svar kunne hjælpe andre med at genbrug korrekt.