Høring: Udvidelse af svineproduktionen på Hyrdemosevej 5, 8632 Lemming

Der indkaldes til bemærkninger, forslag og synspunkter til udkast til miljøgodkendelsen af Hyrdemosevej 5. Bemærkninger skal meddeles skriftligt senest 17. august 2016.
Billede af ejendommen på Hyrdemosevej 5

Det søges der om
På Hyrdemosevej 5, Lemming er der i dag en husdyrproduktion på 9800 smågrise og 9750 slagtesvin, i alt 275,5 dyreenheder (DE). Der ønskes en udvidelse til 13.000 smågrise og 13.000 slagtesvin, i alt 413,1 DE.

Der bygges ikke nyt. Udvidelsen sker i de nuværende stalde.

Inddragelse af offentligheden

Silkeborg Kommune har lavet et udkast til miljøgodkendelse af Hyrdemosevej 5. Kommunen har vurderet, at udvidelsen ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med bl.a. lugt og forurenende stoffer.

Udkastet til miljøgodkendelse af Hyrdemosevej 5 sendes hermed, i 6 ugers høring fra 6. juli 2016 til 17. august 2016.

Ansøgningen med bilag kan downloades herunder.

Du kan komme med dine bemærkninger ind til 17. august 2016 via knappen "Indsend svar" nederst på denne side eller ved at sende en email til landbrug@silkeborg.dk

Download udkast

Udkast til miljøgodkendelse af Hyrdemosevej 5 (pdf)