Høring: Ansøgning om udvidelse af svinebrug på Hyrdemosevej 5, 8632 Lemming

Der indkaldes til ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre arbejde med miljøgodkendelsen af Hyrdemosevej 5, Lemming, hvor besætningen ønskes udvidet fra 9800 smågrise og 9750 slagtesvin til 13.000 smågrise og 13.000 slagtesvin. Fristen for at komme med bemærkninger og ønsker er d. 23. november 2015
Luftfoto af svinebruget på Hyrdemosevej 5

Det søges der om
På Hyrdemosevej 5, Lemming er der i dag en husdyrproduktion på 275,5 dyreenheder(DE) bestående af 9800 smågrise og 9750 slagtesvin. Ejeren har ansøgt om at udvide produktionen til 13.000 smågrise og 13.000 slagtesvin (413,1 DE).

Der skal ikke bygges nyt. Udvidelsen skal ske i de stalde der er på ejendommen i dag.

Inddragelse af offentligheden
Silkeborg Kommune skal godkende den ansøgte produktion i henhold til § 12 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Dette indebærer en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

Forud for udarbejdelsen af miljøgodkendelsen indkaldes hermed ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre planlægningsarbejde.

Ansøgningen kan downloades herunder. Enhver, som anmoder om at få tilsendt udkast til godkendelse, når det foreligger, vil have mulighed for at kommentere dette, inden kommunen træffer afgørelse.

Du kan komme med dine bemærkninger og/eller anmodning om at få tilsendt udkast til godkendelse indtil d. 23. november 2015 via knappen "Indsend svar" nederst på denne side.

Ansøgning om udvidelse (pdf)

Redegørelse for miljøpåvirkninger (pdf)